Witaj na stronie
Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia!

Mamy 26 lata doświadczenia w promowaniu zdrowego stylu życia!

>0
opracowanych planów postępowania zdrowotnego
0%
zadowolonych uczestników programów zdrowotnych
0%
uczestników deklarujących modyfikację stylu życia

Interdyscyplinarne działania na rzecz zdrowia

 • Ocena potencjału zdrowotnego

 • Identyfikacja deficytów zdrowotnych

 • Identyfikacja behawioralnych czynników ryzyka rozwoju chorób

 • Identyfikacja zachowań obniżających skuteczność leczenia

 • Wskazanie koniecznych działań diagnostycznych

 • Propagowanie badań profilaktycznych

 • Alfabetyzacja zdrowotna (health literacy)

 • Kształtowanie właściwych relacji pacjent – lekarz

 • Edukacja zdrowotna

 • Analiza zachowań żywieniowych

 • Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych

 • Ocena poziomu aktywności fizycznej

 • Ocena sprawności i wydolności fizycznej

 • Promocja aktywności fizycznej

 • Promocja metod zapobiegających utracie sprawności i samodzielności

 • Realizacja programów treningu zdrowotnego

 • Psychoedukacja

 • Promocja właściwych relacji społeczno – emocjonalnych

 • Psychologiczne wsparcie procesu zmiany zachowań zdrowotnych

 • Promocja zdrowia psychicznego

 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych

 • Kształtowanie postawy promotora zdrowia w rodzinie

 • Promocja aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym

 • Wsparcie w tworzeniu szkolnych polityk zdrowotnych