Witaj na stronie
Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia!

Interdyscyplinarne działania na rzecz

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną od najbliższego piątku 13 marca 2020 r. siedziba Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia będzie zamknięta dla wszystkich klientów.

W tym czasie:

 • Korespondencję oraz pisma w wersji elektronicznej odbieramy pod adresem: biuro@opz.gdansk.pl oraz adresem ePUAP.
 • Pisma wymagające formy papierowej i dokumenty prosimy przekazywać za pośrednictwem poczty.

Zasady przyjmowania korespondencji w GOPZ w związku z wprowadzeniem zawieszenia obsługi bezpośredniej w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Korespondencję z placówek pocztowych doręczyciele wrzucają do udostępnionej skrzynki (bez potwierdzenia doręczenia), która na koniec dnia przenoszona jest do wyznaczonego pomieszczenia na minimum 24 godziną kwarantannę. Wyznaczeni do tego celu pracownicy biura GOPZ zobowiązani są do pracy w zabezpieczeniu (rękawiczki jednorazowe). Po 24 godzinach skrzynka przenoszona będzie do sekretariatu w celu otwarcia i zarejestrowania.

Jednocześnie obowiązuje zakaz odbioru przesyłek prywatnych, które nie są kierowane do GOPZ. Zakaz dotyczy również odbierania osobistego przesyłek prywatnych i wnoszenia ich do budynku.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Powyższe zasady będą obowiązywać do odwołania.

Za niedogodności z tym związane przepraszamy.

zdrowia

Mamy 26 lata doświadczenia w promowaniu zdrowego stylu życia!

>0
opracowanych planów postępowania zdrowotnego
0%
zadowolonych uczestników programów zdrowotnych
0%
uczestników deklarujących modyfikację stylu życia

Interdyscyplinarne działania na rzecz zdrowia

 • Ocena potencjału zdrowotnego

 • Identyfikacja deficytów zdrowotnych

 • Identyfikacja behawioralnych czynników ryzyka rozwoju chorób

 • Identyfikacja zachowań obniżających skuteczność leczenia

 • Wskazanie koniecznych działań diagnostycznych

 • Propagowanie badań profilaktycznych

 • Alfabetyzacja zdrowotna (health literacy)

 • Kształtowanie właściwych relacji pacjent – lekarz

 • Edukacja zdrowotna

 • Analiza zachowań żywieniowych

 • Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych

 • Ocena poziomu aktywności fizycznej

 • Ocena sprawności i wydolności fizycznej

 • Promocja aktywności fizycznej

 • Promocja metod zapobiegających utracie sprawności i samodzielności

 • Realizacja programów treningu zdrowotnego

 • Psychoedukacja

 • Promocja właściwych relacji społeczno – emocjonalnych

 • Psychologiczne wsparcie procesu zmiany zachowań zdrowotnych

 • Promocja zdrowia psychicznego

 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych

 • Kształtowanie postawy promotora zdrowia w rodzinie

 • Promocja aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym

 • Wsparcie w tworzeniu szkolnych polityk zdrowotnych