Akademia Zdrowego Życia

Informacje szczegółowe i terminy aktualnych wydarzeń edukacyjnych z oferty GOPZiPU wraz z formularzem do zgłoszenia swojego udziału na: https://www.facebook.com/DPU.GOPZiPU/

Cel główny

Dostarczenie wiedzy na temat zdrowego życia.

Cele szczegółowe

 1. Profilaktyka uzależnień.
 2. Dostarczenie wiedzy na temat czynników chroniących przed wchodzeniem w zachowania ryzykowne podejmowane przez dzieci i młodzież.
 3. Rozwój kompetencji zdrowotnych.
 4. Rozwój umiejętności wychowawczych rodziców i opiekunów.
 5. Podnoszenie kompetencji zawodowych specjalistów w zakresie profilaktyki uzależnień oraz promocji zdrowia.

Grupa docelowa

Program skierowany jest do dzieci, młodzieży, wychowawców, naczycieli oraz specjalistów z różnych grup zawodowych.

Zadania

Akademia Rodzica :

 • Profilaktyczny program rekomendowany „Szkoła dla rodziców i wychowawców” (spotkania 3-godzinne raz w tygodniu przez 10 tygodni)
 • Wykłady online dla rodziców dzieci przedszkolnych, wczesnoszkolnych oraz młodzieży (wykłady 60 minut na platformie ZOOM)
 • Webinary Akademia Zdrowego Życia (wykłady online specjalistów)

Akademia Nauczyciela/ Specjalisty:

 • Profilaktyczny program rekomendowany „Szkoła dla rodziców i wychowawców” (spotkania 3-godzinne raz w tygodniu przez 10 tygodni)
 • Wykłady online dla rodziców dzieci przedszkolnych, wczesnoszkolnych oraz młodzieży (wykłady 60 minut na platformie ZOOM)
 • Webinary Akademia Zdrowego Życia (wykłady online specjalistów)
 • Wykłady online  dla różnych grup zawodowych z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia
 • Szkolenie przygotowujące realizatorów profilaktycznego programu #Ważne wybory dla młodzieży kl.VII i VIII Szkoły Podstawowej
 • Szkolenia na temat profilaktyki uzależnień
 • Szkolenie przygotowujące realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego  „Szkoła dla rodziców i wychowawców” cz. 1 oraz cz.2 RODZEŃSTWO
 • Superwizje dla pracowników socjalnych i asystentów rodzin z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Gdańsku
 • Konferencje i inne wydarzenie edukacyjne

Oczekiwane efekty i korzyści

 • Wzrost wiedzy na temat zdrowego życia
 • Podniesienie poziomu kompetencji zdrowotnych mieszkańców Gdańska
 • Rozwinięcie kompetencji zawodowych specjalistów zajmujących się profilaktyką uzależnień i promocją zdrowia

Materiały edukacyjne

Wideo z konferencji dla nauczycieli W-F i trenerów sportowych pt. „ KONDYCJA FIZYCZNA I PSYCHICZNA DZIEWCZĄT W OKRESIE DOJRZEWANIA- – WYZWANIE XXI WIEKU”, 10.12.2021 r.

Panel 1 – Kondycja fizyczna dziewcząt w  okresie dojrzewania

Panel 2 – Kondycja psychiczna dziewcząt w okresie dojrzewania

Hasło: tRtPTr4@

Kontakt w sprawie programu

Anna Baranowska – koordynator programu
e-mail: a.baranowska@opz.gdansk.pl
tel: 669 979 206