Akademia Zdrowego Życia

Warsztaty, wykłady, konferencje, szkolenia specjalistyczne z zakresu profilaktyki uzależnień.

Informacje szczegółowe i terminy aktualnych wydarzeń edukacyjnych z oferty GOPZiPU wraz z formularzem do zgłoszenia swojego udziału na: https://www.facebook.com/DPU.GOPZiPU/

Cel główny

Dostarczenie wiedzy na temat zdrowego życia.

Cele szczegółowe

 1. Profilaktyka uzależnień.
 2. Dostarczenie wiedzy na temat czynników chroniących przed wchodzeniem w zachowania ryzykowne podejmowane przez dzieci i młodzież.
 3. Rozwój kompetencji zdrowotnych.
 4. Rozwój umiejętności wychowawczych rodziców i opiekunów.
 5. Kształtowanie kompetencji młodzieży i młodych dorosłych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.
 6. Podnoszenie kompetencji zawodowych specjalistów w zakresie profilaktyki uzależnień oraz promocji zdrowia.

Grupa docelowa

Program skierowany jest do dzieci, młodzieży, rodziców, wychowawców, nauczycieli oraz specjalistów z różnych grup zawodowych.

Zadania

Akademia Rodzica :

 • Wykłady online dla rodziców dzieci przedszkolnych, wczesnoszkolnych oraz młodzieży (wykłady na platformie ZOOM)
 • Webinary Akademia Zdrowego Życia (wykłady online specjalistów)

Akademia Młodzieży :

 • Warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień dla młodzieży i młodych dorosłych
 • Webinary Akademia Zdrowego Życia (wykłady online specjalistów)

Akademia Nauczyciela/ Specjalisty:

 • Warsztaty specjalistyczne podnoszące wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień
 • Wykłady online dla różnych grup zawodowych z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia (wykłady na platformie ZOOM)
 • Webinary Akademia Zdrowego Życia (wykłady online specjalistów)
 • Szkolenia przygotowujące realizatorów programów z zakresu profilaktyki uzależnień
 • Superwizje dla pracowników socjalnych i asystentów rodzin z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku
 • Konferencje i inne wydarzenie edukacyjne

Oczekiwane efekty i korzyści

 • Wzrost wiedzy na temat zdrowego życia
 • Podniesienie poziomu kompetencji zdrowotnych mieszkańców Gdańska
 • Rozwinięcie kompetencji zawodowych specjalistów zajmujących się profilaktyką uzależnień i promocją zdrowia

Materiały edukacyjne

Konferencja dla nauczycieli W-F i trenerów sportowych pt. „ KONDYCJA FIZYCZNA I PSYCHICZNA CHŁOPCÓW W OKRESIE DOJRZEWANIA”, 30.09.2022 r.

>>Nagranie<<

Konferencja dla nauczycieli W-F i trenerów sportowych pt. „ KONDYCJA FIZYCZNA I PSYCHICZNA DZIEWCZĄT W OKRESIE DOJRZEWANIA -WYZWANIA XXI WIEKU”, 10.12.2021 r.

>>Panel 1 – Kondycja fizyczna dziewcząt w okresie dojrzewania<<

>>Panel 2 – Kondycja psychiczna dziewcząt w okresie dojrzewania<<

Kontakt w sprawie programu

Anna Baranowska – koordynator programu
e-mail: a.baranowska@opz.gdansk.pl
tel: 669 979 206