Akademia Zdrowego Życia

Informacje szczegółowe i terminy aktualnych wydarzeń edukacyjnych z oferty GOPZiPU wraz z formularzem do zgłoszenia swojego udziału na: https://www.facebook.com/DPU.GOPZiPU/

Cel główny

Dostarczenie wiedzy na temat zdrowego życia.

Cele szczegółowe

 1. Profilaktyka uzależnień.
 2. Dostarczenie wiedzy na temat czynników chroniących przed wchodzeniem w zachowania ryzykowne podejmowane przez dzieci i młodzież.
 3. Rozwój kompetencji zdrowotnych.
 4. Rozwój umiejętności wychowawczych rodziców i opiekunów.
 5. Podnoszenie kompetencji zawodowych specjalistów w zakresie profilaktyki uzależnień oraz promocji zdrowia.

Grupa docelowa

Program skierowany jest do dzieci, młodzieży, wychowawców, naczycieli oraz specjalistów z różnych grup zawodowych.

Zadania

  1. Akademia Rodzica:
   • Profilaktyczny program rekomendowany „Szkoła dla rodziców i wychowawców” (spotkania 3-godzinne raz w tygodniu przez 10 tygodni).
   • Program Family Connections ( spotkania 2-godzinne raz w tygodniu przez 12 tygodni).
   • Warsztaty dla rodziców z Poradni Zdrowego Życia (spotkania 1 lub 1,5-godzinne).
   • Warsztaty higieny cyfrowej – zajęcia dla rodziców z dzieckiem 6-12 lat (w diadach rodzic-dziecko).
   • Webinary (rozmowy online ze specjalistami na różne tematy wychowawcze).
   • Edukacyjne spotkania tematyczne: Nastolatek czyli kto? (wykłady 1 lub 1,5-godzinne)
    • Psychologia rozwojowa (zmiany zachodzące w mózgu) , etapy rozwoju moralnego.
    • Dlaczego nastolatki eksperymentują z substancjami psychoaktywnymi? Co z tym zrobić? – Nastolatek w potrzebie.
    • Wybrane zagrożenia wieku dojrzewania: epizod depresyjny, zachowania autoagresywne, zaburzenia odżywiania. Jak wspierać młodzież? Kiedy udać się do specjalisty?
    • Jak budować potencjał zdrowotny dziecka?
    • Rodzina a świat cyfrowy.
 1. Akademia Młodzieży:
  • Profilaktyczny program rekomendowany „FreD goes net” (3 spotkania dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi).
  • Psychoedukacja – spotkanie ze specjalistą (formuła 2-godzinnej konferencji dla młodzieży) tematy:
   • Profilaktyka uzależnień.
   • Prawidłowe odżywianie / dieta / odchudzanie.
   • Profilaktyka cukrzycy i wpływ ruchu na zdrowie.
   • Co się dzieje w głowie w okresie dorastania? – słów kilka o rozwoju mózgu.
  • Profilaktyka rówieśnicza (3 spotkania dla jednej klasy ponadpodstawowej na temat profilaktyki uzależnień).
  • Warsztaty Zdrowy Uczeń na temat poruszania się w świecie cyfrowym i higieny cyfrowej (warsztaty w szkołach dla uczniów kl.III SP).
  • Warsztaty Zdrowy Uczeń na temat profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych (warsztaty w szkołach dla uczniów kl. VII-VIII SP).
  • Program „Ważne wybory” (warsztaty dla uczniów kl.VII-VIII SP).
  • Warsztaty „Trzeźwa Jazda” (warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych).
  • Akademia Dynamiczna Tożsamość (warsztaty dla uczniów z nauczycielami).
  • Program #ZDROWIE (warsztaty dla młodzieży 18 lat na temat korzystania z systemu opieki zdrowotnej).
  • Webinary: (rozmowy online ze specjalistami na różne tematy).
 2. Akademia Nauczyciela / Specjalisty:
  • Szkolenia tematyczne dla różnych grup zawodowych:
   • Profilaktyka uzależnień chemicznych.
   • Profilaktyka uzależnień behawioralnych.
   • Sięganie po substancje psychoaktywne przez młodzież jako próba samoleczenia.
   • Interwencje w szkole związane z używaniem substancji psychoaktywnych przez ucznia – szkolenie dla wychowawców klas.
   • Szkolenie z zarządzania projektami z zakresu zdrowia publicznego.
   • Warsztat offline dla pracowników różnych grup zawodowych na temat :Jak zadbać o swoje zdrowie.
  • Superwizje dla pracowników socjalnych/ asystentów rodzin/ wychowawców.
  • Akademia Dynamiczna Tożsamość – warsztaty dla nauczycieli z uczniami.
  • Webinary (rozmowy online ze specjalistami na różne tematy).
  • Konferencja i inne wydarzenie edukacyjne specjalistyczne.

Kontakt w sprawie programu

Anna Baranowska – koordynator programu
e-mail: a.baranowska@gcpu.pl
tel: 669 979 206