Aktualności

­

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

====================================
Ogłoszenie z dnia 09.04.2021 r.
====================================
Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Starszy Referent Windykacji – w wymiarze całego etatu.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień w Gdańsku, ul. Wrzeszczańska 29 w zamkniętych kopertach lub przesyłać na adres:

Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień
ul. Wrzeszczańska 29
80-409 Gdańsk,

z następującą adnotacją: „Nabór na stanowisko urzędnicze – „STARSZY REFERENT WINDYKACJI”, 

w terminie od dnia 09.04.2021r. do dnia 21.04.2021r. do godziny 14.00.

Decyduje data wpływu oferty do GOPZiPU.

Oferty, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów oraz oświadczeń zawierających zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. […]

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

====================================
Ogłoszenie z dnia 23.02.2021 r.
====================================
Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Starszy Referent Windykacji – w wymiarze całego etatu, w terminie od dnia 25.02.2021r. do dnia 12.03.2021r. do godziny 12.00.

Decyduje data wpływu oferty do GOPZiPU.

Oferty, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów oraz oświadczeń zawierających zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. […]

Nabór na stanowisko Koordynatora Projektu (28.06.2019)

================================
AKTUALIZACJA Z DNIA 09.07.2019
================================

Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia informuje, iż nabór na opisane stanowisko został rozstrzygnięty w przewidzianym terminie.

==============================
OGŁOSZENIE Z DNIA 28.06.2019
==============================

Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia ogłasza nabór na stanowisko:
Koordynatora Projektu – umowa zlecenie

Pełna treść oferty, wymagania i zakres obowiązków oraz wymagane dokumenty zostały opisane w załączniku nr 1 – Ogłoszenie.
Formularz ofertowy zawierający Oświadczenia […]

Nabór na stanowisko Specjalisty ds. rozliczeń finansowych (28.06.2019)

================================
AKTUALIZACJA Z DNIA 09.07.2019
================================

Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia informuje, iż nabór na opisane stanowisko został rozstrzygnięty w przewidzianym terminie.

==============================
OGŁOSZENIE Z DNIA 28.06.2019
==============================

Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia ogłasza nabór na stanowisko:
Specjalista ds. rozliczeń finansowych – umowa zlecenie

Pełna treść oferty, wymagania i zakres obowiązków oraz wymagane dokumenty zostały opisane w załączniku nr 1 – Ogłoszenie.
Formularz ofertowy zawierający […]

Nabór na stanowisko Specjalisty ds. IT – analityk danych (28.06.2019)

================================
AKTUALIZACJA Z DNIA 09.07.2019
================================

Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia informuje, iż nabór na opisane stanowisko został rozstrzygnięty w przewidzianym terminie.

==============================
OGŁOSZENIE Z DNIA 28.06.2019
==============================

Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia ogłasza nabór na stanowisko:
Specjalista ds. IT – analityk danych – umowa zlecenie

Pełna treść oferty, wymagania i zakres obowiązków oraz wymagane dokumenty zostały opisane w załączniku nr 1 – […]

Nabór na stanowisko Specjalisty ds. administracyjno-organizacyjnych(28.06.2019)

================================
AKTUALIZACJA Z DNIA 09.07.2019
================================

Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia informuje, iż nabór na opisane stanowisko został rozstrzygnięty w przewidzianym terminie.

==============================
OGŁOSZENIE Z DNIA 28.06.2019
==============================

Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia ogłasza nabór na stanowisko:
Specjalista ds. Administracyjno-organizacyjnych – umowa zlecenie

Pełna treść oferty, wymagania i zakres obowiązków oraz wymagane dokumenty zostały opisane w załączniku nr 1 – Ogłoszenie.
Formularz ofertowy zawierający Oświadczenia […]

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego – umowa o pracę (11.02.2019)

================================
AKTUALIZACJA Z DNIA 01.04.2019
================================

Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Głównego Księgowego wybrana została:

Pani Jolanta Grochowska-Bednarska zamieszkała w Gdańsku

Uzasadnienie:
Kandydatka spełniła wymogi formalne oraz posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i predyspozycje potrzebne do pracy na w/w stanowisku.

==============================
OGŁOSZENIE Z DNIA 11.02.2019
==============================

Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia ogłasza nabór na stanowisko:
Główny Księgowy – umowa […]

Skip to content