Family Connections

Program Family Connections powstał w USA, obecnie funkcjonuje w 19 krajach w Europie. W Polsce zaczęto go wdrażać w roku 2018 (inicjatorem po polskiej stronie było PTDBT – Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej). Zajęcia można prowadzić stacjonarnie lub online.Więcej informacji o programie: https://ptdbt.pl/dlarodzin/

Cel główny

Wsparcie i edukacja bliskich i członków rodzin osób z dysregulacją emocji.

Cele szczegółowe

  • Podniesienie poziomu wiedzy na temat zaburzenia osobowości borderline i funkcjonowania rodziny.
  • Trening indywidualnych i rodzinnych umiejętności radzenia sobie w oparciu o dialektyczną terapię behawioralną (DBT).
  • Wsparcie grupowe.
  • Budowanie sieci wsparcia dla członków rodziny.
  • Trening umiejętności rozwiązywania problemów związanych z chwiejnością emocjonalną (dysregulacją emocji)

Grupa docelowa

Program skierowany jest do osób dorosłych, członków rodzin i bliskich osób z dysregulacją emocji.

Kryteria udziału oraz zasady uczestnictwa

Informacja o tworzeniu grupy jest umieszczana na Facebooku Działu Profilaktyki GOPZiPU, jest również przesyłana do PTDBT (Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno – Behawioralnej), które zamieszcza na swojej stronie informację o naborze. Klient do udziału w grupie może zostać skierowany przez instytucję bądź specjalistę (na przykład lekarza psychiatrę czy psychoterapeutę) lub zgłosić się sam.
Warunkiem zakwalifikowania do programu jest udział w rozmowie wstępnej, której celem jest rozpoznanie problemu i ocena przez prowadzącego czy zgłaszane trudności odpowiadają założeniom programu (nie jest to grupa terapeutyczna). Możliwe jest przekierowanie klienta do innej instytucji jeśli potrzebuje on innego rodzaju oddziaływań. Rozmowa wstępna przeprowadzana jest przez jednego z prowadzących grupę, najczęściej telefonicznie lub online.

Zadania

Program zakłada przeprowadzenie rozmów wstępnych ze wszystkimi uczestnikami, a następnie realizacje cyklu 12 spotkań grupowych. Spotkania odbywają się raz w tygodniu (w stałym terminie), trwają dwie godziny zegarowe. Grupa prowadzona jest przez dwóch liderów – są to profesjonaliści, a także członkowie rodzin którzy go ukończyli a następnie przeszli szkolenie uprawniające do prowadzenia zajęć w ramach programu (przynajmniej jeden z liderów jest profesjonalistą). Grupa liczy maksymalnie 12 uczestników.
Główne elementy programu to:

  • Psychoedukacja o zaburzeniu osobowości borderline.
  • Aktualne doniesienia z badań nad zaburzeniem osobowości z pogranicza.
  • Przedstawianie perspektywy rodzin i doświadczeń rodzin.
  • Umiejętności uważności w kontekście rodziny

Na pierwszych zajęciach oraz po zakończeniu programu uczestnicy wypełniają anonimową ankietę ewaluacyjną i otrzymują zaświadczenie o ukończeniu programu.

Kontakt w sprawie programu

Sekretariat
Tel: 58 320 44 04