Cel główny

Umacnianie potencjału zdrowia dzieci poprzez zwiększenie poziomu aktywności fizycznej.

Cele szczegółowe

 1. Poprawa sprawności krążeniowo – oddechowej poprzez zwiększenie poziomu wysiłków o umiarkowanej i średniej intensywności (wysiłek tlenowy) – redukcja ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych.
 2. Zwiększenie siły gorsetu mięśniowego służące kształtowaniu prawidłowej postawy ciała – redukcja ryzyka rozwoju chorób narządu ruchu.
 3. Poprawa zdolności motorycznych poprzez zwiększenie poziomu ćwiczeń ogólnousprawniających – kształtowanie możliwości ruchowych oraz redukcja ryzyka urazów.
 4. Zwiększenie wiedzy dzieci na temat związku aktywności fizycznej ze zdrowiem – kształtowaniu postawy osobistej odpowiedzialności za zdrowie.

Wskaźniki i mierniki

Wskaźniki ilościowe i jakościowe:

 1. Odsetek dzieci uczestniczących w zajęciach FitKlasa
  (pomiar/źródło: dziennik zajęć GPE).
 2. Frekwencja uczestnictwa dzieci w zajęciach FitKlasa
  (pomiar/źródło: dziennik zajęć GPE).
 3. Analiza rozkładu opinii rodziców/opiekunów na temat zajęć FitKlasa.
  (pomiar/źródło: ankieta dla rodziców).
 4. Analiza rozkładu opinii dzieci na temat zajęć FitKlasa.
  (pomiar/źródło: ankieta dla dzieci).

Mierniki efektywności:

 1. Analiza i ocena kierunku i zakresu zmian tolerancji wysiłku u dzieci
  (pomiar: KPR Test, Beep Test).
 2. Analiza i ocena kierunku i zakresu zmian zdolności motorycznych u dzieci
  (pomiar: Test EuroFit +).

Grupa docelowa

Dzieci w wieku 6 – 9 lat, tj. uczniowie klas 0 – III gdańskich placówek oświatowych, bez przeciwwskazań medycznych do zajęć wychowania fizycznego.

Zadania

 1. Opracowanie kompleksowej metody prowadzenia przez nauczycieli WF zajęć aktywności fizycznej dla dzieci pn. FitKlasa.
 2. Utworzenie sojuszu środowisk: szkolnego (dzieci/rodzice/nauczyciele), akademickiego (AWfiS/GUMed) oraz samorządowego na rzecz zwiększenia poziomu aktywności fizycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
 3. Dostarczenie materiałów edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych umożliwiających wdrożenie, realizację i ewaluację programu zajęć FitKlasa.
 4. Prowadzenie przez nauczycieli WF zajęć aktywności fizycznej dla dzieci FitKlasa w formie standardu HRF – sprawności ukierunkowanej na zdrowie.
 5. Prowadzenie przez nauczycieli WF przy wsparciu środowiska naukowego i samorządowego systematycznych badań i analiz stanu sprawności i wydolności fizycznej dzieci.
 6. Przeprowadzenie przez środowiska naukowe i samorządowe badań i analiz (naukowych) celem oceny efektywności realizacji programu – pilotaż.