FitKlasa Basket 3×3

Cel główny

Obniżenie ryzyka rozwoju chorób sercowo naczyniowych u dzieci i młodzieży poprzez zwieszenie aktywności fizycznej w formie koszykówki 3×3.

Cele szczegółowe

 • stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci młodzież
 • poprawa sprawności krążeniowo – oddechowej, zdolności motorycznych oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości
 • promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
 • stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie
 • zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
 • optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej
 • tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży
 • zwiększenie atrakcyjności zajęć aktywności fizycznej realizowanych w warunkach szkolnych
 • zwiększenie kompetencji nauczycieli wychowania fizycznego dot. prowadzenia zajęć sportowych w formie koszykówki 3×3

Zadania

 • Prowadzenie w gdańskich placówkach oświatowych działań promujących olimpijską dyscyplinę sportową – koszykówkę 3×3 jako narzędzia wychowania fizycznego i zdrowotnego
 • Realizacja szkoleń nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie prowadzenia zajęć aktywności fizycznej w formie koszykówki 3×3 – „Basket 3/3 Kurs”
 • Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w formie 4 tygodniowego kursu koszykówki 3×3 – „Basket 3/3 Camp”

Organizacja

 • Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 1 godzinie

(Grupa nr 1: środy 16.00 – 17.00 oraz Grupa nr 2  17.00 – 18.00)  sala gimnastyczna GOPZiPU ul. Wrzeszczańska 29

 • Czas trwania: 8 tygodni, tj. 8 zajęć
 • Treningi przeprowadzają profesjonalni trenerzy basketu 3×3 m.in. trener reprezentacji Polski Piotr Renkiel
 • Grupy wiekowe = 10 – 12 lat oraz 13 – 14 lat
 • Liczebność grupy = 8 – 12 dzieci
 • Certyfikat ukończenia Basket 3×3 Camp
 • W ramach zajęć:
  • Kształtowanie sprawności sportowej
  • Edukacja w zakresie reguł i zasad gry w koszykówkę 3×3
  • Kształtowanie kompetencji sędziowania meczu w koszykówkę 3×3

>>ZGODA I REGULAMIN<<

Program szkolenia

Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu

 1. Zasady koszykówki 3×3 (teoria)
  a) Piłka i jej rozmiar
  b) Wymiar boiska i implementacja na hali sportowej
  c) Liczba zawodników i przeprowadzanie zmian
  d) Punktowanie
  e) Czas gry i ustalenie zwycięzcy w regulaminowym czasie gry lub ewentualna dogrywka
  f) Czas na przeprowadzenie akcji
  g) Wyprowadzenie piłki po obronie lub straconych punktach
  h) Rozpoczęcie meczu –losowanie oraz check ball
  i) Faule i kary
 2. Charakterystyka zawodników i drużyny w 3×3 (teoria)
  a) Brak podziału na pozycje
  b) Zawodnik kozłujący
  c) Zawodnik grający bliżej kosza
  d) Dobór zawodników charakterologicznie (grupa, która sobie ufa)
  e) Wykorzystywanie przewag na boisku
 3. Tranzycja jako główny element gry w 3×3 (praktyka)
  a) Tranzycja bez kozła
  b) Tranzycja do rzutu za 2
  c) Tranzycja do gry dwójkowej
  d) Tranzycja po rzucie wolnym
 4. Podstawowa gra w ataku (praktyka)
  a) Gra backdoor
  b) Gra pick and roll
  c) Rozwiązania z check balla
 5. Mecz koszykówki 3×3 z sędziowaniem
 6. Test z wiedzy o koszykówce 3×3 – upoważnienie do sędziowania rozgrywek w szkole na podstawie certyfikatu (dla uczniów)

Dlaczego koszykówka 3x3

Koszykówka 3×3 to nowa dyscyplina olimpijska, która ma ogromne szanse, żeby w niedługim czasie stać się najbardziej powszechnym sportem drużynowym na świecie. Do jej uprawiania wystarczy jeden kosz i piłka, dzięki czemu bardzo łatwo będzie ją zaimplementować przez nauczycieli podczas lekcji wychowania fizycznego.

Większość szkolnych obiektów sportowych nie jest przystosowana do gry w klasyczną odmianę koszykówki czy siatkówkę ze względu na zbyt małą powierzchnię (szerokość lub długość hali). Koszykówka 3×3 to gra, która ze względu na swój charakter pozwala na rywalizację nawet przy braku odpowiedniej powierzchni boiska. Natomiast gdy hala jest pełnowymiarowa z dwoma koszami, jednocześnie w koszykówkę 3×3 może grać 12-14 uczniów. W koszykówce klasycznej na boisku równocześnie przebywa 10 osób. Znacznie łatwiej będzie uczniom rozegrać mecz koszykówki 3×3 po szkole, bo do tego potrzebnych będzie 6 osób, a nie jak w klasycznej odmianie aż 10.

W koszykówkę 3×3 zawodnicy grają piłką w rozmiarze 6 (czyli wielkości damskiej piłki do koszykówki) co przekłada się na wyższą skuteczność rzutów. Większa łatwość w zdobywaniu punktów sprawia większą satysfakcję graczom i motywuje ich do skuteczniejszej gry.

Według badań wysiłkowych przeprowadzonych przez FIBA mecz koszykówki 3×3 jest porównywalny do treningu typu HIIT (high intensity interval training – trening interwałowy o wysokiej intensywności). Jednostka treningowa koszykówki 3×3 trwa średnio 45 minut, co odpowiada jednej godzinie lekcyjnej w szkole. Wyniki osiągnięte w czasie jednej lekcji treningu koszykówki 3×3 mogą być znacznie efektywniejsze niż nawet dwie godziny lekcyjne gry w inną dyscyplinę drużynową. Ze względu na małe boisko i brak przerwy po grze w obronie lub straconym koszu, zawodnik jest w ciągłym ruchu. Praktycznie nie występuje poruszanie się po prostej, zawodnicy wykonują ciągłe zmiany kierunku, przyspieszają i hamują na krótkich odcinkach, co wymaga wysokiej adaptacji do warunków energetycznych beztlenowych. Mecz trwa 10 minut z zatrzymywaniem czasu w przypadku wyjścia piłki poza boisko lub popełnienia przewinienia. Średni interwał gry to 30 sekund. Potocznie mecz 3×3 nazywa się 10-minutowym sprintem.

Przygotowując się do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, nasz sztab szkoleniowy współpracował ze specjalistą z zakresu fizjologii. Podczas przygotowań wykonaliśmy szereg badań, których wyniki wskazały, że osoby trenujące koszykówkę 3×3 znacznie poprawiają swoją wytrzymałość tlenową poprzez krótką i intensywną pracę beztlenową. Podczas meczu lub sparingu znacznie szybciej niż w klasycznej odmianie zawodnik osiągał tętno maksymalne. Ciągłość gry w czasie 10 minut oparta na 30-sekundowych interwałach wymaga wysokiego poziomu mocy tlenowej w celu szybkiego włączania metabolizmu tlenowego przede wszystkim w krótkich okresach przerw w grze. Zaobserwowana bardzo wysoka mobilizacja metabolizmu tlenowego podczas ćwiczeń specjalnych wskazuje na konieczność kształtowania tego obszaru przygotowania w oparciu o specyfikę wysiłkową gry 3×3. Mecze były odczuwane przez zawodników jako wysiłki o dużym obciążeniu natomiast nie jako wysiłki skrajnie wyczerpujące i obciążające w stopniu bardzo wysokim.

Systematyczna gra w koszykówkę 3×3 ma widoczny wpływ na układ odpornościowy i krążeniowo-oddechowy zawodników co czyni ją idealnym narzędziem do walki ze skutkami pandemii SARS-CoV-2.

Organizacja i proces działania

Część diagnostyczna (o charakterze badania przesiewowego) – realizowana na terenie placówki oświatowej, obejmuje:

 • Ocenę masy ciała, określenie BMI ( Body Mass Index ) i pomiar składu ciała wraz z określeniem zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie dziecka
 • Pomiar i ocenę ciśnienia tętniczego dziecka,
 • Test wydolności fizycznej dziecka (Kash Pulse Recovery Test)

Część informacyjno – edukacyjna – realizowana jest w formie treści zawartych w indywidualnej karcie badań dziecka oraz krótkiej, indywidualnej edukacji dziecka na temat podstawowych zasad zdrowego stylu życia. Wyniki badań wraz z indywidualnym planem postępowania prozdrowotnego przekazywane są rodzicom dzieci za pośrednictwem szkoły.

Część sprawozdawcza – Szkoła otrzymuje szczegółowy raport rozszerzony o wyniki statystyczne dotyczące badań. Te informacje mogą posłużyć dyrekcji szkoły do planowania działań w ramach szkolnych programów promocji zdrowia i wychowania zdrowotnego.
Zbiorcze sprawozdanie z badań prowadzonych we wszystkich gdańskich szkołach podstawowych przedstawiane jest władzom miejskim.

Partnerzy

Program FitKlasa 3×3 jest realizowany przez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień we współpracy ze Stowarzyszeniem Polskim 3R3

Kontakt w sprawie programu

Piotr Paszkowski

email: piotr.paszkowski@opz.gdansk.pl