WYBÓR OFERTY

2019-11-27

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY GPPC 11

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

2019-10-21

GPPC 11 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/WNIOSKI

2019-10-17

ODPOWIEDZI NA PYTANIA GPPC 11 _USŁUGA HOSTINGU_z dnia 17.10.2019

2019-10-16

Załączniki 1,2,3,4,5 w formie edytowalnej.

Załącznik nr 1 do SIWZ_formularz oferty
Załącznik nr 2 do SIWZ_Oświadczenie art. 25a ust. 1 ustawy spełnianie warunków
Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie art. 25a ust. 1 ustawy przesłanki wykluczenia
Załącznik nr 4 do SIWZ_Przynależność do grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 do SIWZ_Wykaz usług

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

I. ZAMAWIAJĄCY

Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia, 80-397 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 61

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

świadczenie usługi hostingu aplikacji internetowej służącej realizacji projektu pn. „Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy – program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna” oraz utrzymywanie serwera DNS dla potrzeb domeny bezcukrzycy.gdansk.pl

ZAŁĄCZNIKI