Cel główny

Celem głównym programu jest zwiększenie wiedzy kierowców, kandydatów na kierowców oraz innych uczestników ruchu drogowego na temat wpływu alkoholu oraz substancji podobnie działających na sprawność i reakcje organizmu.

Cele szczegółowe

1.Poszerzanie wiedzy mieszkańców gdańska na temat wpływu środków psychoaktywnych na organizm kierowcy, uczestnika ruchu drogowego.
2.Informowanie o zagrożeniach związanych z kierowaniem pojazdami pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka.
3.Kreowanie wzorców bezpiecznych zachowań wśród uczestników ruchu drogowego.

Grupa docelowa

Adresatami bezpośrednimi programu są uczniowie klas ponadpodstawowych, przyszli kandydaci na kierowców, kierowcy, mieszkańcy miasta Gdańska.

Tryb naboru

Zgłoszenia ze szkół zbierane są w pierwszym kwartale każdego roku kalendarzowego.
Tryb i forma zgłoszenia określona jest pisemnie i realizowana jest bezpośrednio, drogą mailową do szkół lub we współpracy z Wydziałem Rozwoju Społecznego.
Pozostałe działania poprzez bezpośredni kontakt z koordynatorem programu.

Realizacja

Program skupia w sobie działania:
– Warsztaty „Trzeźwa jazda”
– działalność informacyjno- edukacyjna skierowaną do mieszkańców Gdańska.

Kontakt w sprawie programu

Zbigniew Korytnicki - koordynator programu
e-mail: z.korytnicki@opz.gdansk.pl
tel. 792 434 154

Produkty związane z programem

1.Spot