21 listopada w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości „Starter” odbyła się Konferencja Jubileuszowa „20 lat Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka”,

Wystąpienie Pani Prezydent Miasta Gdańska Ewy Kamińskiej

Wystąpienie Pana Profesora Józefa Drabika

Wystąpienie Dyrektora Marka Jankowskiego

Wystąpienie Koordynatora Programu „6-10-14 dla Zdrowia” Michała Brzezińskiego

Wystąpienie Pani Kierownik Referatu Profilaktyki i Promocji Zdrowia UM w Gdańsku Karin Godziniec