Koperta Życia

Cel główny

 • Upowszechnienie wśród mieszkańców Gdańska idei posiadania w domu, w oznakowanym miejscu krótkiej informacji o zdrowiu osoby, do której wezwano pomoc medyczną.
 • Promocja prawidłowego gromadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

Grupa docelowa

 • gdańscy seniorzy
 • osoby mieszkające samotnie
 • osoby niepełnosprawne, chorujące przewlekle
 • podopieczni domów pomocy społecznej
 • podopieczni zakładów opiekuńczo – leczniczych
 • podopieczni domów spokojnej starości
 • podopieczni ośrodków dziennego pobytu dla seniorów

Zadania

 • Edukacja osób, którym dedykowana jest Koperta Życia oraz osób pracujących z seniorami, osobami samotnymi, przewlekle chorymi
 • Dystrybucja Kopert Życia
 • Współpraca jednostek miejskich GOPZ, MOPR, MZON w realizacji kampanii
 • Partnerstwo i współpraca z Ratownictwem Medycznym w trakcie kampanii

Informacje dodatkowe

 • Kampania planowana jest jako działanie długofalowe, tak aby posiadanie Koperty Życia wpisało się na stałe w zachowania zdrowotne gdańskich seniorów.
 • Podstawę kampanii stanowi edukacja obejmująca zarówno osoby, do których jest kierowana Koperta Życia jak i osoby opiekujące się osobami starszymi, niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi.
 • Adresatami Kopert Życia są ratownicy medyczni i lekarze pogotowia i SOR –ów. W sytuacji gdy, osoba do której wezwano pomoc medyczną nie będzie w stanie samodzielnie przekazać informacji na temat swojego stanu zdrowia „Koperta Życia” pozwoli służbom medycznym w szybki sposób zapoznać się z niezbędnymi informacjami o stanie zdrowia, chorobach i przyjmowanych lekach pacjenta i podjąć szybkie działania ratujące życie.

Kontakt

lek. med. Anna Cieplińska
tel.: 58 553 43 11
e-mail: anna.cieplinska@opz.gdansk.pl

 

Jak wygląda koperta Życia

Koperta życia to zestaw składający się z :

 • Plastikowej, zamykanej na zatrzask koperty, oznaczonej specjalnym nadrukiem
 • Karty informacyjnej (ankiety) która zawiera podstawowe informacje o stanie zdrowia, lekach, uczuleniach
 • Magnesu na drzwi lodówki, który informuje o obecności koperty życia wewnątrz lodówki

Jednostki miejskie zaangażowane w realizację kampanii

Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia

Inicjator i koordynator kampanii.

Koordynacja projektu, organizowanie spotkań edukacyjnych dla osób, którym dedykowana jest koperta życia i osób pracujących z seniorami, osobami przewlekle chorymi, samotnymi, niepełnosprawnymi oraz dystrybucja kopert życia.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dystrybucja Kopert Życia mieszkańcom Gdańska, pomoc pracowników socjalnych w wypełnieniu ww. Kopert Życia, organizowania spotkań z seniorami w celu przekazywania informacji o projekcie, upowszechniania idei projektu.

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Dystrybucji kopert życia i edukacji w zakresie tworzenia prawidłowej notatki o zdrowiu mieszkańców Gdańska będących klientami MZON, uczestniczenia pracowników MZON w szkoleniu organizowanym przez GOPZ, upowszechniania idei projektu.

W czasie trwania kampanii planujemy rozszerzenie zasięgu kampanii i nawiązanie współpracy z różnymi instytucjami pracującymi z seniorami.

Partnerzy kampanii