Koszyk Edukacyjny – Zdrowie Seniora

Cel główny

Podniesie poziomu świadomości procesu starzenia się organizmu, jego konsekwencji oraz budowanie kompetencji w zakresie opóźnienia procesu starzenia u osób powyżej 65 roku życia.

Cele szczegółowe

 • Zwiększenie kompetencji niezbędnych do poprawy jakości życia, sprawności poznawczej, odżywiania i aktywności fizycznej w celu świadomego dbania o zdrowie osób po 65 roku życia.
 • Zwiększenie odpowiedzialności za zdrowie osób powyżej 65 roku życia.
 • Zwiększenie motywacji do prowadzenia zdrowego stylu życia przez osoby powyżej 65 roku życia.
 • Wsparcie psychologiczne osób po 65 roku życia.
 • Promowanie „treningu pamięci/gimnastyki umysłu” u osób 65+.
 • Uświadomienie konieczności przestrzegania prawidłowej diety dostosowanej do wieku powyżej 65 roku życia.
 • Ograniczenie lub eliminacja błędnych zachowań żywieniowych w grupie osób po 65 roku życia.
 • Uświadomienie konieczności aktywności fizycznej dostosowanej do wieku 65+.
 • Promowanie aktywności ruchowej osób w wieku senioralnym.

Grupa docelowa

 • Koszyk edukacyjny „Zdrowie Seniora” dedykowany jest kobietom i mężczyznom po 65 roku życia, zamieszkałym na terenie Miasta Gdańsk, dla których ważne jest zdrowie oraz tych, których sprawność psychofizyczna uległa pogorszeniu.
 • W sposób szczególny do uczestnictwa w KE „Zdrowie Seniora” zachęcane będą osoby powyżej 65 roku życia z problemami somatycznymi i psychicznymi, które nie korzystają z żadnej oferty adresowanej do seniorów.

Tryb zapraszania

Informacja na temat oferty edukacyjnej będzie kierowana do lekarzy pierwszego kontaktu, geriatrów, neurologów, kardiologów, psychiatrów. Będzie także udostępniona na stronach internetowych: www.opz.gdansk.pl , http://www.gdansk.pl/urzad/seniorzy, www.rynekseniora.pl, na tablicach ogłoszeń w przychodniach lekarskich, Klubach Seniora, Domach Sąsiedzkich, Domach Opieki Społecznej oraz w lokalnej prasie: Twoja Gazeta, Herold Gdański.

Zadania

Edukacja dotycząca zdrowotnych aspektów aktywnego starzenia.

Oczekiwane efekty i korzyści

 • Lepsze funkcjonowanie poznawcze osób po 65 roku życia.
 • Wzrost świadomości zachowań sprzyjających zachowaniu zdrowia u osób po 65 roku życia.
 • Poprawa samopoczucia i sprawności ruchowej u osób powyżej 65 roku życia.
 • Prawidłowe odżywianie się osób po 65 roku życia dostosowane do potrzeb zmieniającego się organizmu osoby starszej.
 • Zwiększenie motywacji seniorów do angażowania się w życie społeczne.
 • Podniesienie oraz poprawa jakości życia osób po 65 roku życia.

Organizacja i proces działania

 • Działania: Realizacja projektów edukacyjnych dotyczących procesu starzenia się organizmu, jego konsekwencji oraz skutecznych sposobów utrzymywania sprawności psychofizycznej w wieku 65+.
 • Gdańscy seniorzy będą zaznajomieni z tematyką Koszyka Edukacyjnego „Zdrowie Seniora” oraz poinformowani o możliwości bezpłatnego uczestnictwa.
 • Osoby/grupy osób zgłaszające się do udziału w interdyscyplinarnym koszyku edukacyjnym będą poinformowane o terminie i zakresie szkolenia.
 • Osoby uczestniczące zobowiązują się do wypełnienia anonimowej ankiety przed i po zakończonym bloku szkoleniowym.
 • Spotkania edukacyjne będą realizowane cyklicznie w blokach dwu modułowych zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.

Informacje dodatkowe

Panele edukacyjne przygotował interdyscyplinarny zespół specjalistów (lekarz geriatra, psycholog, dietetyk, spec. kultury fizycznej i in). Planowane jest dalsze rozwijanie oferty edukacyjnej KE „Zdrowie Seniora” w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Kontakt

mgr Małgorzata Kaźmierczak
malgorzata.kazmierczak@opz.gdansk.pl
+48 507 033 835
Panele edukacyjne przygotował interdyscyplinarny zespół specjalistów (lekarz geriatra, psycholog, dietetyk, spec. kultury fizycznej i in). Planowane jest dalsze rozwijanie oferty edukacyjnej KE „Zdrowie Seniora” w zakresie profilaktyki zdrowotnej.