Koszyk Edukacyjny – Zdrowie w Szkole

Cel główny

Celem głównym programu jest tworzenie warunków do podejmowania działań na rzecz zdrowia własnego i dzieci poprzez nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie zdrowego stylu życia.

Cele szczegółowe

  1. zwiększenie świadomości rodziców, nauczycieli i dzieci w różnych dziedzinach zdrowia (psychologia, dietetyka, aktywność fizyczna, postawa ciała)
  2. wspieranie placówek oświatowych w tworzeniu potencjału zdrowotnego u dzieci

Grupa docelowa

Nauczyciele, rodzice, dzieci.

Tryb zapraszania

Warunkiem umożliwiającym skorzystanie z pakietu szkoleń jest :
– 60% frekwencja dzieci 6 letnich w programie diagnostyczno-edukacyjnym Kierunek Zdrowie
– 75% frekwencja w programie diagnostyczno-edukacyjnym Zdrowy Uczeń
Placówka może skorzystać maksymalnie z trzech dowolnie wybranych szkoleń w ciągu roku szkolnego.

Zadania

Wdrożenie wszechstronnej edukacji nauczycieli, rodziców i uczniów w zakresie prozdrowotnego stylu życia w celu poprawy zdrowia i jakości życia.

Oczekiwane efekty i korzyści

  • podejmowanie właściwych działań na rzecz zdrowia w środowisku szkolnym
  • zahamowanie rozpowszechniania zaburzeń psychosomatycznych, chorób układu ruchu, otyłości
  • poprawa kondycji psychofizycznej dzieci i dorosłych

Organizacja i proces działania

Zgłoszenia następują drogą mailową lub telefoniczną

Daria Mirosławska
Sekretarz programu „6 – 10 – 14 dla Zdrowia”
tel. +48 795 703 935
E mail: dmiroslawska@uck.gda.pl

Jeżeli szkoła spełnia kryteria uczestnictwa w projekcie, to po uprzednim kontakcie z koordynatorem, zostaje ustalony termin szkolenia bądź warsztatu organizowanym w placówce oświatowej.

Pliki do pobrania