Cel główny

Celem głównym programu jest kształtowanie podstawowych kompetencji społecznych, postaw prospołecznych i prozdrowotnych w kontekście zachowań ryzykownych związanychz używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży.

Cele szczegółowe

1.Rozwijanie kluczowych umiejętności społecznych.
2.Poszerzanie wiedzy młodych ludzi na temat procesu uzależnień chemicznych i behawioralnych.
3.Wzmacnianie świadomości mocnych stron i wartości życiowych.
4.Kreowanie wzorców bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży.

Grupa docelowa

Adresatami bezpośrednimi programu są dzieci i młodzież gdańskich szkół. Pośrednio osoby dorosłe.

Tryb naboru

Zgłoszenia ze szkół zbierane są w pierwszym kwartale każdego roku kalendarzowego.
Tryb i forma zgłoszenia określona jest pisemnie i realizowana jest bezpośrednio, drogą mailową do szkół lub we współpracy z Wydziałem Rozwoju Społecznego.

Realizacja

Program skupia w sobie działania:
– „Ważne wybory”;
– „Ważne wybory – Marihuana”;
– „Uważaj co pijesz”;
– działalność informacyjno- edukacyjna skierowaną do sprzedawców w gdańskich punktach handlowych zajmujących się sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych

Kontakt w sprawie programu

Zbigniew Kowalczyk- koordynator programu
e-mail: z.kowalczyk@opz.gdansk.pl
tel. 502-430-652