================================
AKTUALIZACJA Z DNIA 01.04.2019
================================

Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Głównego Księgowego wybrana została:

Pani Jolanta Grochowska-Bednarska zamieszkała w Gdańsku

Uzasadnienie:
Kandydatka spełniła wymogi formalne oraz posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i predyspozycje potrzebne do pracy na w/w stanowisku.

==============================
OGŁOSZENIE Z DNIA 11.02.2019
==============================

Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia ogłasza nabór na stanowisko:
Główny Księgowy – umowa o pracę

Pełna treść oferty pracy, wymagania, zakres obowiazków, warunki pracy i wymagane dokumenty zostaly opisane w załączniku nr 1.
Wymagane oświadczenie rekrutacyjne do pobrania poniżej (zalaczniki 2 i 3).