====================================
Ogłoszenie z dnia 23.02.2021 r.
====================================
Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Starszy Referent Windykacji – w wymiarze całego etatu, w terminie od dnia 25.02.2021r. do dnia 12.03.2021r. do godziny 12.00.

Decyduje data wpływu oferty do GOPZiPU.

Oferty, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów oraz oświadczeń zawierających zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Pełna treść oferty, wymagania i zakres obowiązków oraz wymagane dokumenty zostały opisane w załączniku nr 1.

Załącznik nr 1 – Ogłoszenie
Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia