KLAUZULA INFORMACYJNA – DO POSTĘPOWAŃ PROWADZONYCH ZGODNIE Z USTAWĄ PZP ORAZ WYŁĄCZONYCH Z USTAWY

KLAUZULA INFORMACYJNA – DOTYCZĄCA SKARG LUB WNIOSKÓW ORAZ INFORMACJI PUBLICZNEJ

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO