OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIKI

Lp. Dokument Typ pliku
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAŁĄCZNIKI

Lp. Dokument Typ pliku
1 Zawiadomienie o wyborze oferty pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAŁĄCZNIKI

Lp. Dokument Typ pliku
1 Informacja z otwarcia ofert pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OPZ1/GPCC NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

I. ZAMAWIAJĄCY
Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia, 80-397 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 61
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  1. Niniejsze postępowanie ma na celu wyłonienie Wykonawcy usług koordynacji oraz administracyjnych projektu unijnego
  2. Dokumentacja postępowania w zamieszczonych poniżej załącznikach

ZAŁĄCZNIKI

Lp. Dokument Typ pliku
1 Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną pdf
2 SIWZ_OPZ1-GPCC_koordynator_specjalista_administracyjny pdf
3 SIWZ_Regulamin-udzielania-zamówień-na-usługi-społeczne pdf
4 Formularze w wersji edytowalnej docx

 

III. ZMIANA OGŁOSZENIA 26.02.2020

Lp. Dokument Typ pliku
1 Zmiana zamówienia pdf