Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Gdański Uniwersytet Medyczny

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku

Gdański Ośrodek Sportu