Uprzejmie informujemy, że po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami złożonymi w terminie, w oparciu o ustalone kryteria punktacji, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Steinhart Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia, 1 czerwca 2017.


 

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie systemu e-Przychodnia i jego integracja z obecnie wykorzystywanym systemem informatycznym POZ i AOS przychodni BaltiMed w Gdańsku” Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia zaprasza do złożenia oferty na wykonanie Platformy rejestracyjnej GOPZ zgodnie z załączonymi dokumentami:

Termin na złożenie oferty upływa dnia: 31 maja 2017 o godz. 15:00.

Zapraszamy do składania ofert.