ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Uprzejmie informujemy, że po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami złożonymi w terminie, w oparciu o ustalone kryteria punktacji, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez IML-TECH Grzegorz Gorczyński, 83-300 Nowy Tuchom 11. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa na realizacje zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY
Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia, 80-397 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 61

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  • opracowanie i przygotowanie do reprodukcji projektów graficznych
  • opracowanie i dostarczenie spotów video
  • opracowanie i dostarczenie spotów audio na potrzeby emisji radiowych
  • projekt, wykonanie i dostarczenie 10 mobilnych stoisk komputerowych pod infokioski
  • wydruk i dostawa materiałów promocyjnych

Więcej informacji w załączniku 1 – Zapytanie ofertowe

ZAŁĄCZNIKI

Lp. Dokument Typ pliku
1 Zapytanie ofertowe pdf
2 Zał. 1 Formularz ofertowy do zapytania docx
2 Zał. 2 Projekt umowy pdf
2 Zał. 3 Przetwarzanie danych osobowych pdf

ZAPYTANIE O CENĘ

I. ZAMAWIAJĄCY
Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia, 80-397 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 61

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  • opracowanie i przygotowanie do reprodukcji projektów graficznych
  • opracowanie i dostarczenie spotów video
  • opracowanie i dostarczenie spotów audio na potrzeby emisji radiowych
  • projekt, wykonanie i dostarczenie 10 mobilnych stoisk komputerowych pod infokioski
  • wydruk i dostawa materiałów promocyjnych

Więcej informacji w załączniku 1 – Zapytanie o cenę

ZAŁĄCZNIKI

Lp. Dokument Typ pliku
1 Zapytanie o cenę pdf
2 Formularz cenowy do zapytania o cenę docx