Psychoedukacja - spotkanie ze specjalistą

Psychoedukacja – spotkanie ze specjalistą – wydarzenie edukacyjne w formie 2-godzinnej konferencji dla młodzieży, organizowana w siedzibie GOPZiPU na temat zdrowego stylu życia oraz profilaktyki uzależnień.

Cel główny

Dostarczenie wiedzy na temat zdrowego życia.

Cele szczegółowe

  • Profilaktyka uzależnień.
  • Dostarczenie wiedzy na temat czynników chroniących przed wchodzeniem w zachowania ryzykowne podejmowane przez młodzież.
  • Rozwój kompetencji zdrowotnych młodzieży.

Grupa docelowa

Młodzież.

Kryteria udziału oraz zasady uczestnictwa

Zgłoszenie swojego udziału poprzez maila lub formularz rejestracyjny.<br\>Aktualna oferta i formularz do zgłoszenia swojego udziału na: https://www.facebook.com/DPU.GOPZiPU/.

Zadania

Prowadzącymi spotkanie są specjaliści z Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień oraz studenci ostatnich lat z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a także zaproszeni goście, prowadzący działalność naukową i badawczą.<br\>Przewidywane tematy spotkań:

  • Profilaktyka uzależnień.
  • Prawidłowe odżywianie / dieta / odchudzanie
  • Profilaktyka cukrzycy i wpływ ruchu na zdrowie
  • Co się dzieje w głowie w okresie dorastania? – słów kilka o rozwoju mózgu

Kontakt w sprawie programu

Sekretariat
Tel: 58 320 44 04