Michał Brzeziński – Przewodniczący GKRPA
Bożena Mechlinska – Sekretarz GKRPA

Agnieszka Grużalska – członek GKRPA

Zespół ds. Kontroli Obrotu Napojami Alkoholowymi

Agnieszka Solecka – Przewodniczący Zespołu ds. KONA
Zbigniew Kowalczyk
Wojciech Bystry
Dominik Polsakiewicz
Beata Dunajewska
Waldemar Lewandowski
Marcin Męczykowski
Wojciech Błaszkowski
Przemysław Ryś
Adam Nieroda

Zespół ds. Lecznictwa i Pomocy Rodzinie

Joanna Buchholc – Przewodnicząca Zespołu ds. LiPR
Barbara Kmieć
Ewa Czajkowska
Anna Jarząbek
Ks. Bogusław Głodowski
Beata Krzemińska

Zespół ds. Profilaktyki Uzależnień

Joanna Brzoskowska – Przewodnicząca Zespołu ds. PU
Maria Bemben
Lucyna Maculewicz
Łukasz Hamadyk
Ewa Gajowiak
Zygmunt Medowski
Maximilian Kieturakis
Przemysław Malak