Michał Brzeziński – Przewodniczący GKRPA
Bożena Mechlinska – Sekretarz GKRPA

Zespół ds. Kontroli Obrotu Napojami Alkoholowymi

Agnieszka Solecka – Przewodniczący Zespołu ds. KONA
Wojciech Błaszkowski
Wojciech Bystry
Beata Dunajewska
Zbigniew Kowalczyk
Maximilian Kieturakis
Marcin Męczykowski
Przemysław Malak
Adam Nieroda
Przemysław Ryś
Kamil Pawliszak
Anna Maciuszonek
Grzegorz Lipiec
Jarosław Formela

Zespół ds. Lecznictwa i Pomocy Rodzinie

Joanna Buchholc – Przewodnicząca Zespołu ds. LiPR

ks. Bogusław Głodowski
Ewa Czajkowska
Agnieszka Grużalska
Ewa Gajowiak
Barbara Kmieć
Beata Krzemińska
Lucyna Maculewicz
Waldemar Lewandowski