Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców opiera się na teorii systemowego ujęcia rodziny i podstawach psychologii komunikacji interpersonalnej.
Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest realizowany w formie 10 warsztatów psychologicznych (40 godzin dydaktycznych). Liczebność grupy wynosi na ogół 10 – 15 osób. Zajęcia zawierają krótkie omówienia tematów, a przede wszystkim ćwiczenia (np. dramy), debaty, odwołania do doświadczeń z własnego dzieciństwa. Cennym elementem edukującym jest również wymiana doświadczeń rodzicielskich między uczestnikami oraz tzw. praca domowa, czyli praktyczne zastosowanie w domu, w relacji z dzieckiem, nabytych w trakcie zajęć umiejętności.
Program składa się z trzech części tematycznych:
Cześć I dotyczy relacji dorosły – dziecko.– moduł bazowy
Część II uczy budowania relacji między dziećmi (rodzeństwem), Tematyka zajęć obejmuje: naukę radzenia sobie z trudnymi uczuciami dzieci (np. zazdrością między rodzeństwem) i sposobów interwencji w sytuacjach kłótni i konfliktów między dziećmi. Rodzice doskonalą umiejętności wzbudzania ducha współpracy zamiast rywalizacji, unikania porównywania rodzeństwa.
Część III jest skierowana do rodziców i wychowawców nastolatków. Zajęcia poszerzają wiedzę rodziców w zakresie etapów rozwoju emocjonalno – społecznego nastolatka oraz potrzeb i problemów wieku dorastania (m.in. potrzeba akceptacji i decydowania o sobie). Rodzice dowiadują się, jak towarzyszyć nastolatkowi w kryzysie adolescencyjnym, jak zapobiegać zachowaniom ryzykownym młodzieży.

Cel główny

Zwiększenie umiejętności wychowawczych beneficjentów oraz zmiana postaw wychowawczych rodziców/ wychowawców na takie, które by zapobiegały lub minimalizowały wystąpienie zachowań problemowych/ryzykownych dzieci i młodzieży.

Cele szczegółowe

  • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych rodziców/wychowawców.
  • Poznawanie własnych zasobów i trudności w obszarze umiejętności wychowawczych.
  • Rozwijanie umiejętności współpracy i rozwiązywania konfliktów w relacji z dzieckiem.
  • Zwiększenie wiedzy na temat rozwoju emocjonalnego dziecka/ adolescenta.

Grupa docelowa

Rodzice, opiekunowie, wychowawcy, którzy chcą podnosić swoje kompetencje wychowawcze.

Kryteria udziału oraz zasady uczestnictwa

Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o kontakt z sekretariatem tel. 58 320 44 04 celem zapisania się na konsultację indywidualną z terapeutą prowadzącym spotkania warsztatowe. Konsultacja ma na celu kwalifikację rodzica do grupy. Rodzic zakwalifikowany do grupy zobowiązuje się do udziału w 10 spotkaniach warsztatowych odbywających się w cyklu cotygodniowym. Czas trwania spotkania- 2,5 godz.

Kontakt w sprawie programu

Małgorzata Mont – koordynator programu
Tel: 502 430 755
e-mail: m.mont@gcpu.pl