Warsztaty dla rodziców korzystających z Poradni Zdrowego Życia

Warsztaty dla rodziców korzystających z Poradni Zdrowego Życia – edukacyjne spotkania na temat zachowania higieny cyfrowej dzieci i młodzieży oraz profilaktyki używania substancji psychoaktywnych przez młodzież. O tym jak wprowadzać zmiany oraz jak utrzymać zalecenia interwencji.
Informacje szczegółowe i terminy aktualnych wydarzeń edukacyjnych z oferty GOPZiPU wraz z formularzem do zgłoszenia swojego udziału na: https://www.facebook.com/DPU.GOPZiPU/

Cel główny

Dostarczenie wiedzy rodzicom na temat zdrowego życia.

Cele szczegółowe

 • Profilaktyka uzależnień.
 • Dostarczenie wiedzy na temat czynników chroniących przed wchodzeniem w zachowania ryzykowne podejmowane przez dzieci i młodzież.
 • Rozwój kompetencji zdrowotnych.
 • Rozwój umiejętności wychowawczych rodziców i opiekunów.

Grupa docelowa

Rodzice i opiekunowie dzieci w wieku 6-18 lat, korzystających z pomocy w Poradni zdrowego Zycia, prowadzonej przez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień.

Kryteria udziału oraz zasady uczestnictwa

Zgłoszenie swojego udziału poprzez maila lub formularz rejestracyjny.

Zadania

Warsztaty trwają 2 x po 45 minut ( z przerwą kawową pomiędzy), odbywają się w siedzibie GOPZiPU. Możliwe są również w formule 1 lub 1,5-godzinnych spotkań online.

 1. Edukacyjne spotkania dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku 6-13 lat, które poruszają temat zachowania higieny cyfrowej – Higiena cyfrowa a zdrowie oraz aktywna rodzina offline:
  • Na co zwrócić uwagę u młodszych dzieci korzystających z mediów ekranowych?
  • Na ile pozwolić dziecku?
  • Jak spisywać kontrakt z dzieckiem?
  • Jak zaplanować dzień i aktywności dziecka?

 2. Edukacyjne spotkania dla rodziców i opiekunów młodzieży w wieku 14-18 lat, które poruszają temat zachowania higieny cyfrowej – Higiena cyfrowa a zdrowie oraz rozwój nastolatka/aktywna rodzina offline:
  • Na co się umówić z nastolatkiem?
  • Co zmienić w swoim podejściu wychowawczym?
  • Jakie prawne aspekty związane z niebezpiecznym korzystaniem z Internetu?
  • Jakie są programy zabezpieczające, filtrujące treści w Internecie?
  • Jakie inne zagrożenia z korzystania z mediów ekranowych? (seksting, hazard, cyberprzemoc, stalking)
  • Jak pomóc nastolatkowi wprowadzić zmiany?
  • Jak się zmienia nastolatek i jakie ma potrzeby?

 3. Edukacyjne spotkania dla rodziców i opiekunów młodzieży w wieku 14-18 lat, które poruszają temat profilaktyki używania substancji psychoaktywnych przez młodzież:
  • Dlaczego nastolatki eksperymentują z substancjami psychoaktywnymi?
  • Co z tym zrobić?
  • Jak się zmienia nastolatek?
  • Nastolatek w potrzebie – jakiego wsparcia może udzielić rodzic?

Kontakt w sprawie programu

Sekretariat
Tel: 58 320 44 04