ZAPYTANIE O CENĘ

W celu określenia wartości zamówienia związanego z realizacją projektu pn. „Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy – program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna” przeprowadzane jest badanie rynku.
Niniejsze zapytanie służy wyłącznie rozeznaniu rynku i złożenie oferty cenowej nie będzie wiązało się z potrzebą wykonania zamówienia ani podpisania umowy.

Prosimy o podanie ceny netto oraz brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, którego szczegóły podane są poniżej.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia, 80-397 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 61

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wydruk i dostawa materiałów informacyjno-edukacyjnych.
Więcej informacji w załączniku 1 – Zapytanie o cenę

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia 5 dni roboczych.

IV. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ

Osobą upoważnioną do kontaktu w przedmiocie niniejszego zapytania o cenę jest pani Maria Serkowska, kontakt: maja.serkowska@opz.gdansk.pl, tel. 666 552 775.

V. ZŁOŻENIE PROPOZYCJI CENOWEJ

Uprzejmie prosimy o złożenie oferty cenowej (netto, brutto) drogą mailową na adres: maja.serkowska@opz.gdansk.pl do 10.07.2020 do godz. 23:00.

VI. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz cenowy

2. Zapytanie o cenę