Dziękujemy za złożone oferty. Informujemy o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego – poniżej znajduje się protokół wyboru oferty.

  1. Protokół z wyboru ofert

————————————————————————————————————————————-

Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień (GOPZiPU) , jednostka budżetowa Miasta Gdańska, zaprasza do złożenia oferty , której wartość szacunkowa wynosi poniżej 130 000 zł.

Przedmiotem zapytania jest usługa dostawy produktów użytkowo – reklamowych do siedziby Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień w okresie do 16 grudnia 2022r.

Szczegóły w załącznikach:

  1. Zapytanie ofertowe z załącznikami 1A, 1B, 1C, 2
  2. Załącznik 3A – wzór umowy do części 1
  3. Załącznik 3B – wzór umowy do części 2
  4. Załącznik 3C – wzór umowy do części 3
  5. Załącznik nr 4A – plik graficzny do części 1
  6. Załącznik nr 4B – plik graficzny do części 3