Aktualizacja 06.05.2021 r.

Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień informuje, że dokonano wyboru wykonawcy dotyczącego zapytania na: Sukcesywną realizację  zajęć z młodzieżą warsztatów #ważnewybory
znak sprawy: GOPZiPU/262/6/21/AB.

Załączniki:

  1. Protokół wyboru oferty

 

Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień, jednostka budżetowa Miasta Gdańska, zaprasza do złożenia oferty, której wartość szacunkowa wynosi poniżej 130 000 zł.

Zamawiający oświadcza, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy przez naszą jednostkę. Zamawiający bez podania przyczyny może w każdej chwili zawiesić czynności związane z niemniejszym zapytaniem. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami.

Realizacja zajęć #ważnewybory – 49 cykli ( szacunkowa liczba cykli warsztatów)

Warsztaty dotycząc zachowań ryzykownych, skierowane są do młodzieży ze szkół podstawowych w wieku 13-14 lat. Program oparty jest o cykl sześciu warsztatów dotyczących różnych sfer życia nastolatków. Głównym celem programu jest kształtowanie postaw prospołecznych i prozdrowotnych w kontekście zachowań ryzykownych związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Treść oferty oraz potrzebne dokumenty znajdują się w załącznikach:

Załącznik – Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenie
Załącznik nr 3 – Wzór umowy