Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień jednostka budżetowa Miasta Gdańska, informuje o rozstrzygnięciu procesu wyboru oferty na usługi sprzątania. Szczegóły w poniższym protokole.
Protokół wyboru


 

Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień jednostka budżetowa Miasta Gdańska, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi sprzątania wraz z zapewnieniem niezbędnych środków czystości określonych poniżej w zapytaniu.
Wartość szacunkowa zamówienia wynosi poniżej 130 000 tysięcy złotych.

Szczegóły w załącznikach:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 2 – Wykaz usług
  4. Załącznik nr 3 – Wykaz osób
  5. Załącznik nr 4 – Wzór umowy
  6. Oświadczenie VAT
  7. Oświadczenie VAT wykonawcy