Dziękujemy za złożone oferty. Informujemy o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego – poniżej znajduje się protokół wyboru oferty.

 1. Protokół z wyboru ofert

Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień (GOPZiPU) , jednostka budżetowa Miasta Gdańska, zaprasza do złożenia oferty , której wartość szacunkowa wynosi poniżej 130 000 zł.

Przedmiotem zapytania jest usługa druku wraz z dostawą wydrukowanych materiałów do siedziby Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień w okresie do 17 sierpnia 2022 na wydruki ujęte  w formularzu asortymentowo-cenowym.

Szczegóły w załącznikach:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGE DRUKU
 2. FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY ZAŁĄCZNIK . SWZ 2. 2022
 3. WZÓR Umowy na usługę druku z dostawą GOPZIPU.262.15.2022.ON
 4. zał. 12 ZGODA ZU nowa
 5. zał. 13 KARTA ZDROWY UCZEŃ 2021
 6. zał. 15 plakat fit
 7. zał. 16. FitKlasa_ulotka_2020_DRUK
 8. zał. 17 FitKlasa_zgoda_2020_DRUK
 9. zał. 18 A5_Fitnotes_2020
 10. zał. klauzula zdrowy uczeń -nowa do podmiany