Dziękujemy za złożone oferty. Informujemy o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego – poniżej znajduje się protokół wyboru oferty.

  1. Protokół z wyboru ofert

—————————————————————————

Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień (GOPZiPU) , jednostka budżetowa Miasta Gdańska, zaprasza do złożenia oferty , której wartość szacunkowa wynosi poniżej 130 000 zł.

Przedmiotem zapytania jest usługa druku wraz z dostawą wydrukowanych materiałów do siedziby Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień w okresie do 9 września 2022 r.

Szczegóły w załącznikach:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Wzór umowy
  3. Załączniki 1 i 3 – Formularz oferty i oświadczenie
  4. Załącznik nr 2 – Ulotka do druku