Dziękujemy za złożone oferty. Informujemy o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego – poniżej znajduje się protokół wyboru oferty.

 1. Protokół z wyboru ofert

—————————————————————————
Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień (GOPZiPU) , jednostka budżetowa Miasta Gdańska, zaprasza do złożenia oferty , której wartość szacunkowa wynosi poniżej 130 000 zł.

Przedmiotem zapytania jest usługa druku wraz z dostawą wydrukowanych materiałów do siedziby Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień w okresie do 26 października 2022 r.

Szczegóły w załącznikach:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ DRUKU MATERIAŁÓW DO PROGRAMU KIERUNEK ZDROWIE
 2. FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY ZAŁĄCZNIK . SWZ 2. 2022 do wypełnienia dla wykonawcy.
 3. WZÓR UMOWY NA USŁUGĘ DRUKU DO PROGRAMU KIERUNEK ZDROWIE

Materiały do zamówienia:

 1. karta_badania KIERUNEK ZDROWIE (zał. 1)
 2. Pediatra karta – 2022 (zał. 3)
 3. OPZ arkusze oceny-psycholog (zał. 7)
 4. Labirynt mysz-1 (zał. 8)
 5. Wiewiórki-1 (zał. 9)
 6. Labirynt-miś (zał. 10)
 7. Szlaczki (zał. 11)