Dziękujemy za złożone oferty. Informujemy o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego – poniżej znajduje się protokół wyboru oferty.

  1. Protokół z wyboru ofert

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień (GOPZiPU) , jednostka budżetowa Miasta Gdańska, zaprasza do złożenia oferty , której wartość szacunkowa wynosi poniżej 130 000 zł.

Przedmiotem zapytania jest usługa druku wraz z dostawą wydrukowanych materiałów do siedziby Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień w okresie do 20 grudnia 2022 r.

Oferty należy przedstawić najpóźniej do 12 grudnia 2022 r. do godz. 10:00.

Szczegóły w załącznikach:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Wzór umowy
  3. Plakat UC
  4. Plakat UP
  5. Ulotka UC PL
  6. Ulotka UP PL
  7. Ulotka UC UKR
  8. Plakat Marihuana