Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień (GOPZiPU) , jednostka budżetowa Miasta Gdańska, zaprasza do złożenia oferty , której wartość szacunkowa wynosi poniżej 130 000 zł.

Przedmiotem zapytania jest usługa druku i kolportażu ulotek do skrzynek pocztowych .Usługa winna być wykonana w terminie od dnia podpisania umowy do 22 czerwca 2022. Ulotki skierowane są do mieszkańców Gdańska.

Oferty należy złożyć do dnia 25.05.2022 r. do godz. 12.00

Szczegóły w załącznikach:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
  3. Załącznik nr 2 – Projekt ulotki
  4. Załącznik nr 3 – Wzór umowy

 

Szanowni Pańswo,

Informujemy o rozstrzygnięciu zapytania – szczegóły wyboru znajdują się w dokumencie poniżej.

PROTOKÓŁ WYBORU