Dziękujemy za złożone oferty. Informujemy o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego – poniżej znajduje się protokół wyboru oferty.

  1. Protokół z wyboru ofert

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień (GOPZiPU) , jednostka budżetowa Miasta Gdańska, zaprasza do złożenia oferty , której wartość szacunkowa wynosi poniżej 130 000 zł.

Przedmiotem zapytania jest świadczenie usługi sprzątania w dwóch lokalizacjach wraz z zapewnieniem niezbędnych środków czystości do wykonania tej usługi od 2 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023

Oferty należy przedstawić najpóźniej do 28 grudnia 2022 r. do godz. 9:00.

Szczegóły w załącznikach:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Wzór umowy