Dziękujemy za złożone oferty. Informujemy o rozstrzygnięciu zapytanie ofertowego – poniżej znajduje się protokół wyboru.

  1.  Protokół z wyboru oferty

—————————————————————————————————————————————————————

Gdańskie Centrum Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień (GOPZiPU) , jednostka budżetowa Miasta Gdańska, zaprasza do złożenia oferty , której wartość szacunkowa wynosi poniżej 130 000 zł.

Przedmiotem zapytania są usługi druku wraz z dostawą wydrukowanych materiałów do siedziby do siedziby Gdańskiego Centrum Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień . Usługa winna być wykonana dla pozycji 1,2 do dnia 10 luty 2022, dla pozycji 4,5 do dnia 21 luty 2022.

Oferty należy złożyć do dnia 07.02.2022 r. do godz. 10.00

Szczegóły w załącznikach:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Zał. nr 1 – formularz oferty
  3. Zał. nr 2 – projekt plakat 1
  4. Zał. nr 3 – projekt plakat 2
  5. Zał. nr 4 – projekt arkusz pracy
  6. Zał. nr 5 – projekt zgoda