Dziękujemy za złożone oferty. Informujemy o rozstrzygnięciu zapytanie ofertowego – poniżej znajduje się protokół wyboru oferty.

  1. Protokół z wyboru oferty

Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień (GOPZiPU) , jednostka budżetowa Miasta Gdańska, zaprasza do złożenia oferty , której wartość szacunkowa wynosi poniżej 130 000 zł.

Przedmiotem zapytania są usługi druku wraz z dostawą wydrukowanych materiałów do siedziby do siedziby Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień . Usługa winna być wykonana do dnia 04.03.2022 r.
Oferty należy złożyć do dnia 25.02.2022 r. do godz. 12.00

Szczegóły w załącznikach:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Zał. 1 – Formularz oferty
  3. Zał. 2 – Protokół odbioru
  4. Zał. 3 – Projekt ulotki
  5. Zał. 4 – Projekt wizytówki