===================
Aktualizacja 02.06.2021 r.
===================

Gdańskie Centrum Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień informuje, że dokonano wyboru wykonawcy na zadanie:  Świadczenie usługi prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w Internecie.

Wybrano ofertę Justyna Skwierawska, ul. Dąbrowska 16 , 83-441 Wiele.

PROTOKÓŁ WYBORU

===============================================================================================
W związku z realizacją projektu pn.: „Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy – program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna”  Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi prowadzenia działań informacyjno promocyjnych w Internecie.

Termin składania ofert: do 2.06.2021 o godz. 15:00

Wszystkie informacje dotyczące zapytania ofertowego znajdują się w poniższych załącznikach.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1: Wzór formularza ofertowego.

Załącznik nr 2: Oświadczenia.

Załącznik nr 3: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Załącznik nr 4: Wzór umowy

Zapytanie ofertowe