=================
Aktualizacja 13.09.2021
=================

Gdańskie Centrum Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień informuje, że dokonano wyboru wykonawcy na zadanie: Realizacja zajęć z młodzieżą: warsztaty „Trzeźwa jazda”.

Wybrano ofertę: Pomorska Szkoła Profilaktyki Społecznej Anna Jarząbek.

PROTOKÓŁ WYBORU

=======================================================================================

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAJĘĆ Z MŁODZIEŻĄ: WARSZTATY „TRZEŹWA JAZDA”

Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień, jednostka budżetowa Miasta Gdańska, zaprasza do złożenia oferty, której wartość szacunkowa wynosi poniżej 130 000 zł.

Szczegóły w załącznikach:
1. ZAPYTANIE NA RELIZACJE ZAJĘĆ Z MŁODZIEŻĄ WARSZTATY TRZEŻWA JAZDA (PDF)
2. WZÓR UMOWY TRZEŹWA JAZDA (PDF)