W celu realizacji programu pod nazwą „Zdrowy Przedszkolak” będącego częścią projektu „Nowe przedszkola w Gdańsku i Gminie Puck” zapraszamy do złożenia oferty na usługi korekty językowej narzędzia informatycznego obsługującego procedury i metody oceny behawioralnego profilu zdrowotnego dziecka.

Termin składania ofert mija 02.06.2021 o godzinie 12.00.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Zał. nr 1 – Formularz ofertowy
  3. Zał. nr 2 – Wzór umowy
  4. Zał. nr 3 – Indywidualny plan
  5.  Odpowiedzi na pytania