Cel główny

 1. Podniesienie poziomu wiedzy dot. seksualności człowieka oraz promowanie zachowań prozdrowotnych młodzieży gdańskich szkół w zakresie zdrowia prokreacyjnego
 2. Zwiększenie kompetencji rodziców w zakresie wychowania seksualnego

Cele szczegółowe

Zwiększenie świadomości, podniesienie poziomu wiedzy oraz promowanie zachowań prozdrowotnych gdańskiej młodzieży w zakresie zdrowia prokreacyjnego dotyczących m.in.:

 1. zachowań zdrowotnych i badań przesiewowych
 2. budowania relacji w związku
 3. przyczyn oraz metod leczenia niepłodności
 4. planowania rodziny i metod antykoncepcji
 5. ryzykownych zachowań seksualnych oraz chorób przenoszonych drogą płciową

Grupa docelowa

 1. Rodzice i opiekunowie gdańskiej młodzieży
 2. Uczennice i uczniowie klas I gdańskich szkół ponadpodstawowych

Tryb zapraszania

W programie mogą uczestniczyć rodzice oraz uczennice i uczniowie klas I szkół ponadpodstawowych za pisemną zgodą rodzica. Zapisy na warsztaty „Zdrovve Love” odbywają się po wykładzie dla rodziców
Zadania:

 • Wykład wprowadzający dla rodziców
 • Warsztat dedykowany młodzieży (uczestnictwo wyłącznie za pisemną zgodą rodzica)
 1. Wprowadzenie do seksualności i praw seksualnych człowieka
 2. Anatomia – zdrowie i higiena oraz dojrzewanie i rozwój psychoseksualny
 3. Zdrowie prokreacyjne, antykoncepcja i metody planowania rodziny
 4. Profilaktyka – ryzykowne zachowania seksualne i infekcje przenoszone drogą płciową
 5. Bezpieczne relacje – jak tworzyć zdrowe związki i dbać o swoje granice

Oczekiwane korzyści

 • Zwiększenie kompetencji młodzieży w zakresie zdrowia prokreacyjnego
 • Zwiększenie kompetencji rodziców w zakresie rozwoju psychoseksualnego młodzieży

Organizacja i proces działania

 • Spotkania edukacyjne dla rodziców: „Jak rozmawiać z nastolatkiem o seksualności” raz na kwartał, forma zdalna. Wykład poprowadzi prof. Maria Beisert, psycholog, seksuolog, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, v-ce prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i członkini Europejskiego Towarzystwa Psychologii Zdrowia (European Society on Family Relations)
 • Warsztaty edukacyjne dla młodzieży „Zdrovve Love”. Warsztat trwa 5h edukacyjnych i składa się z 5 tematycznych modułów warsztatowych. Forma stacjonarna: siedziba GOPZiPU lub na zaproszenie placówki oświatowej. Warsztaty poprowadzą edukatorzy, specjaliści w zakresie zdrowia prokreacyjnego oraz edukacji psychoseksualnej, terapeutycznej i edukacyjnej
 • Uczestnictwo w programie jest bezpłatne
 • Uczestnictwo w programie jest jednorazowe

Kontakt w sprawie programu

kom. +48 609 901 097
email: zgloszenia@opz.gdansk.pl