Program #ZDROWIE

Program realizowany w ścisłej współpracy z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.

Moduły edukacyjne prowadzone na terenie szkół ponadpodstawowych przez GOPZ stanowią uzupełnienie badań realizowanych przez UCK w ramach programu 18+ dla Zdrowia.

Cel główny

Zwiększenie poziomu osobistej odpowiedzialności za zdrowie

Cele szczegółowe

  • podniesienie poziomu wiedzy na temat organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce
  • zwiększenie umiejętności pozyskiwania wiarygodnych treści dotyczących zdrowia
  • podniesienie poziomu wiedzy na temat praw pacjenta
  • promocja prawidłowego gromadzenia i przechowywania informacji o swoim zdrowiu
  • zwiększenie kompetencji w zakresie postępowania na wypadek konieczności wezwania pogotowia ratunkowego
  • zwiększenie liczby osób posiadających ważne informacje o zdrowiu na wypadek nagłych zdarzeń zdrowotnych

  Grupa docelowa

  Młodzież 17,5 – 18, 5 letnia ucząca się w gdańskich szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

  Informacje o organizacji programu

  Program realizowany jest na terenie szkół w postaci 45 minutowych modułów edukacyjnych kierowanych do młodzieży u progu dorosłości.
  Pojedynczy moduł ma formę interaktywnej, moderowanej dyskusji połączonej z prezentacją multimedialną.
  Każdy panel edukacyjny obejmuje zagadnienia:

    • jak poruszać się w systemie opieki zdrowotnej, pojęcia POZ, AOS, NOCH, SOR
    • jak i gdzie samodzielnie szukać rzetelnej, opartej na faktach i badaniach naukowych (EBM) wiedzy o zdrowiu
    • kampania społeczna Gdańska Koperta Życia
    • informacja o zdrowiu w urządzeniach elektronicznych – karta medyczna w telefonie, zegarku, opasce sportowej
    • prawa pacjenta
    • jak przygotować się na przyjazd pogotowia ratunkowego

  Oczekiwane efekty i korzyści

  Każdy uczestnik zajęć po lekcji potrafi zastosować 5 zasad „Zdrowo w dorosłość”

    1. Samodzielnie korzystam z usług zdrowotnych – korzystam z przysługujących mi w ramach ubezpieczenia zdrowotnego usług świadczonych przez podmioty lecznicze
    2. Mądrze korzystam z wiedzy na temat zdrowia – korzystam wyłącznie z wiarygodnych treści dotyczących zdrowia i jestem rzecznikiem spraw zdrowia
    3. Skutecznie działam w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia
    4. Posiadam przy sobie ważne informacje o swoim zdrowiu na wypadek nagłych zdarzeń zdrowotnych – karta medyczna w lodówce i telefonie, karta ICE
    5. Znam i egzekwuję przestrzeganie praw pacjenta wobec mnie i innych

  Partnerzy

  GUMED

  PTPZ