#Zdrowie

Program realizowany w ścisłej współpracy z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.
Moduły edukacyjne prowadzone na terenie szkół ponadpodstawowych przez GOPZiPU stanowią uzupełnienie badań realizowanych przez UCK w ramach programu 18+ dla Zdrowia.

Cel główny

Zwiększenie poziomu osobistej odpowiedzialności za zdrowie.

Cele szczegółowe

 • Podniesienie poziomu wiedzy na temat organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce.
 • Zwiększenie umiejętności pozyskiwania wiarygodnych treści dotyczących zdrowia.
 • Podniesienie poziomu wiedzy na temat praw pacjenta.
 • Promocja prawidłowego gromadzenia i przechowywania informacji o swoim zdrowiu.
 • Zwiększenie kompetencji w zakresie postępowania na wypadek konieczności wezwania pogotowia ratunkowego
 • Zwiększenie liczby osób posiadających ważne informacje o zdrowiu na wypadek nagłych zdarzeń zdrowotnych.

Grupa docelowa

Młodzież 17,5 – 18, 5 letnia ucząca się w gdańskich szkołach ponadpodstawowych.

Kryteria udziału oraz zasady uczestnictwa

Zgłoszenie swojego udziału poprzez maila lub formularz rejestracyjny.

Zadania

Program realizowany jest na terenie szkół w postaci 45 minutowych modułów edukacyjnych kierowanych do młodzieży u progu dorosłości.
Pojedynczy moduł ma formę interaktywnej, moderowanej dyskusji połączonej z prezentacją multimedialną.
Każdy panel edukacyjny obejmuje zagadnienia:

 • Jak poruszać się w systemie opieki zdrowotnej, pojęcia POZ, AOS, NOCH, SOR.
 • Jak i gdzie samodzielnie szukać rzetelnej, opartej na faktach i badaniach naukowych (EBM) wiedzy o zdrowiu.
 • Kampania społeczna Gdańska Koperta Życia.
 • Informacja o zdrowiu w urządzeniach elektronicznych – karta medyczna w telefonie, zegarku, opasce sportowej.
 • Prawa pacjenta.

Kontakt w sprawie programu

lek. med. Anna Cieplińska