Zdrowy Przedszkolak – zakres analizy

Program Zdrowy Przedszkolak został stworzony w ramach projektu Nowe przedszkola w Gdańsku i Gminie Puck. W ramach projektu stworzony został profesjonalny arkusz diagnostyczny, który pozwoli określić kluczowe statusy zdrowotne dziecka.

– Zachowania żywieniowe
– Masa ciała
– Aktywność fizyczna
– Sprawność fizyczna
– Przestrzeń wolna od tytoniu
– Status uodpornienia
– Jakość i długość snu
– Higiena cyfrowa
– Rozwój kompetencji społecznych
– Zarządzania emocjami

Arkusz kierowany jest do rodziców dzieci w wieku 3- 5 lat, jego wypełnienie nie wymaga fizycznej obecności na badaniach.
Zapoznaj się z filmem powyżej oraz skorzystaj z instrukcji >pobierz< do wykonania pomiarów i testów sprawności dziecka przed przystąpieniem do diagnozy.

Opis

Udział Gdańska/GOPZ w projekcie koncentruje się na wytworzeniu skutecznej metodyki wspierającej bezpośrednio profilaktykę zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym. Opierając się na eksperckich analizach behawioralnego profilu zdrowotnego dziecka, utworzonych metodach oceny oraz zakresów indywidualnego postępowania z dzieckiem i środowiskiem, zakłada przygotowanie narzędzia informatycznego korzystającego z tej wiedzy. W ramach działań projektowych zaplanowana jest fazę testowania w bezpośredniej profilaktyce zdrowia gdańskich przedszkolaków. Działania pilotażowe mają objąć przynajmniej 375 dzieci w wieku 3-6 lat w wybranych przedszkolach Gdańska.

Rezultaty

Rezultatami projektu będą:

  1. Procedury i metody oceny behawioralnego profilu zdrowotnego dziecka w wieku 3 – 6 lat.
  2. Procedur tworzenia indywidualnego planu postępowania zdrowotnego dziecka.
  3. Materiały edukacyjne dla rodziców, opiekunów i nauczycieli.
  4. Narzędzie informatyczne obsługujące procedury i metody oceny behawioralnego profilu zdrowotnego dziecka.
  5. Przeprowadzonych przynajmniej 375 ocen behawioralnego profilu zdrowotnego dzieci.
  6. Opracowanie dla ocenionych dzieci indywidualnych planów postępowania zdrowotnego.
  7. Ewaluacja pilotażu wraz z analizą SWOT. Opracowanie rekomendacji, wniosków i uwag.

Partner projektu – Gmina Miasto Gdańsk

Realizator programu w imieniu Miasta Gdańska – Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień
Program realizowany jest w przez Ośrodek w okresie Luty 2020 r. – Sierpień 2022 r.
Wartość programu to 252 000 zł.
Projekt w 100% finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 03.01. Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Lider projektu – Pozytywne Inicjatywy – Edukacja sp. z o.o.
Pozostali partnerzy projektu: Polska Akcja Humanitarna i Gmina Puck.

Kontakt

ul Wrzeszczańska 29, 80-409 Gdańsk
mgr Barbara Dąbek - Rychter
e-mail: zdrowyprzedszkolak@opz.gdansk.pl