• dr Marek Jankowski – dyrektor
 • dr Aleksandra Niedzielska – z-ca dyrektora
 • Jolanta Bednarska-Grochowska – główna księgowa
 • Halina Kraus – księgowa
 • Jolanta Lewandowska-Pupacz – sekretarka
 • Anna Cieplińska – lekarz medycyny, koordynator programów Gdańska Koperta Życia, Ekstra FAN / Ekstra FAN Ladies
 • dr Agnieszka Wojtecka – koordynator programu „Trzeci Wiek w Zdrowiu”
 • Małgorzata Skorupska – lekarz medycyny
 • Urszula Karczewska – mgr dietetyki
 • Małgorzata Kaźmierczak – mgr psychologii / psychodietetyk / koordynator „Koszyka Edukacyjnego Zdrowie Seniora”, koordynator programu „Gdańsk jemy zdrowo”
 • Anna Wincek – mgr psychologii / terapeuta pedagogiczny/ psychodietetyk
 • Monika Surowiec – mgr nauk o kulturze fizycznej
 • Maciej Jarząbkiewicz – mgr nauk o kulturze fizycznej, koordynator programu „Zdrowy Uczeń”
 • Natalia Rykowska – mgr dietetyki
 • Barbara Nichczyńska – pielęgniarka
 • Aleksandra Włoch – mgr zdrowia publicznego
 • Aleksandra Bartosiewicz- mgr pedagogiki / specjalista nauk o kulturze fizycznej
 • Piotr Paszkowski – mgr nauk o kulturze fizycznej, spec. kinezygerontoprofilaktyki
 • Paweł Szymański – mgr gł. specjalista ds. bezpieczeństwa informacji
 • Barbara Dąbek – Specjalista ds. administracyjnych
 • Wojciech Dąbrowski – Project Manager