Kadra zarządzająca

Marek Jankowski – Dyrektor
Aleksandra Niedzielska – z-ca Dyrektora ds. Promocji Zdrowia
Radosław Nowak – z-ca Dyrektora ds. Profilaktyki Uzależnień
Jolanta Grochowska-Bednarska – Główna Księgowa

Administracja

Klaudia Jaworska – Starsza Księgowa
Halina Kraus – Starszy Asystent ds. Administracyjnych
Dagmara Krotoszyńska – Starszy Inspektor ds. Administracji
Ewa Lehmann – Główny Specjalista ds. Kadr i BHP
Aleksandra Markowska – Główny Specjalista ds. Personalnych
Monika Orpik – Starszy Inspektor ds. Windykacji
Dorota Płoszkiewicz – Główny Specjalista ds. Księowości
Alicja Puckowska – Straszy Referent Windykacji
Paweł Szymański – Główny Specjalista ds. IT

Zespół ds. Promocji Zdrowia

Anna Cieplińska – Starszy Lekarz
Barbara Dąbek-Rychter – Specjalista Dietetyk
Wiktoria Gliszczyńska – Specjalista
Maciej Jarząbkiewicz – Główny Specjalista Kultury Fizycznej
Urszula Karczewska – Główny Specjalista Dietetyk
Małgorzata Kaźmierczak – Główny Specjalista Psycholog
Anna Koniuszy – Specjalista ds. Rekrutacji i Obsługi Klienta
Barbara Nichczyńska – Specjalista Pielęgniarka
Piotr Paszkowski – Główny Specjalista Aktywności Fizycznej
Natalia Rykowska – Główny Specjalista Dietetyk
Małgorzata Skorupska – Starszy Lekarz
Monika Surowiec – Główny Specjalista Kultury Fizycznej
Anna Wincek – Główny Specjalista Psycholog
Aleksandra Włoch – Specjalista Zdrowia Publicznego
Julia Markuszewska – Specjalista Dietetyk

Zespół ds. Profilaktyki Uzależnień

Anna Baranowska – Główny Specjalista ds. Profilaktyki Uzależnień
Agata Konieczna – Główny Specjalista ds. Profilaktyki Uzależnień
Zbigniew Kowalczyk – Główny Specjalista ds. Profilaktyki Uzależnień
Monika Piotrzkowska-Dziamska – Główny Specjalista ds. Profilaktyki Uzależnień
Agnieszka Ratajczak – Specjalista ds. Profilaktyki Uzależnień

Zespół Obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bożena Mechlinska – Główny Specjalista ds. GKRPA
Agnieszka Grużalska – Specjalista ds. GKRPA