Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień informuje, że analiza Wewnętrznego Planu Zamówień Publicznych z dnia 04.02.2021 wykazała, iż nie planujemy Postępowań Przetargowych.