Cel główny

Umacnianie potencjału zdrowotnego gdańszczan przez redukowanie ryzyka rozwoju uzależnień cyfrowych (nadmierne, destruktywne przebywanie w świecie wirtualnym i korzystanie z narzędzi cyfrowych).

Cele szczegółowe

1. Zwiększenie kompetencji osób realizujących działania w obszarze kultury i popularyzacji nauki w zakresie zadań informacyjno – edukacyjnych dot. utrzymywania równowagi cyfrowej.
2. Zwiększenie kompetencji mieszkańców (w szczególności dzieci i młodzieży) miasta Gdańska dotyczących utrzymywania równowagi cyfrowej.
3. Promocja poradnictwa w zakresie utrzymywania równowagi w cyfrowej epoce.

Grupa docelowa

Podmiotem oddziaływania interwencyjno – edukacyjnego są:

• Dzieci w wieku 6 – 12 lat
• Młodzież w wieku 13 – 18 lat

Model organizacyjny

Kontakt

Koordynator projektu: Grażyna Cieślak

grazyna.cieslak@opz.gdansk.pl