Cel główny

Celem głównym programu jest kształtowanie postaw prozdrowotnych w kontekście zachowań ryzykownych związanych z używaniem marihuany przez młodzież.

Cele szczegółowe

• Wzbudzenie refleksji i zachęcenie do wzięcia odpowiedzialności za własne zdrowie.
• Rozwinięcie wiedzy o szkodliwości używania marihuany na organizm i zachowanie młodych ludzi.
• Dostarczenie informacji o aktualnych przepisach prawnych obowiązujących w Polsce dotyczących uprawy, sprzedaży i posiadania marihuany.
• Upowszechnienie informacji o instytucjach i organizacjach udzielających pomocy w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień w Gdańsku.

Grupa docelowa

Adresatami programu są uczniowie klas i / II szkół ponadpodstawowych w Gdańsku

Poziom oddziaływania profilaktycznego

Poziom oddziaływania profilaktycznego w ramach realizacji programu dotyczy profilaktyki uniwersalnej. Są to działania z zakresu profilaktyki uzależnień skierowane do całej grupy uczniów z wykorzystaniem wiedzy na temat zachowań ryzykownych, czynników ryzyka i czynników chroniących, danych z badań naukowych, przepisów prawnych.

Realizacja

Realizatorami warsztatów są pedagodzy lub psycholodzy szkolni pracujący w placówce, w której uczą się uczestnicy. Warsztaty profilaktyczne pt. „Ważne wybory – marihuana” dla jednej klasy obejmują 2 spotkania po 90 minut lub 4 spotkania po 45 minut.

Tematy warsztatów:

1. Zdrowotne następstwa używania marihuany, w tym natychmiastowe efekty jej działania.
2. Dłużej utrzymujące się następstwa używania marihuany,
3. Długoterminowe skutki przewlekłego używania marihuany,
4. Obecnie obowiązujące w Polsce przepisy prawne dotyczące uprawy, sprzedaży i posiadania marihuany.

Pliki do pobrania

1.Podręcznik
2.Spot

Kontakt w sprawie programu

Anna Baranowska – koordynator programu
e-mail: a.baranowska@opz.gdansk.pl
tel: 669-979-206