Inicjatorem projektu FitKlasa jest dr Marek Jankowski – dyr. Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia (GOPZ). Projekt FitKlasa opracowano w formie autorskiego programu zmian dot. zajęć gimnastyki kompensacyjno – korekcyjnej realizowanych w gdańskich placówkach oświatowych. Wprowadzone zmiany dotyczą dostosowania formy, objętości i intensywności podejmowane przez dzieci aktywności do potrzeb zdrowotnych pokolenia XXI w. Podstawowym celem zmiany jest zwiększenie u dzieci wysiłków o średniej i umiarkowanej intensywności, które kształtują sprawność krążeniowo – oddechową, a tym samym obniżają ryzyko chorób sercowo – naczyniowych.

FitKalendarz

Cel główny

Umacnianie potencjału zdrowia dzieci poprzez zwiększenie poziomu aktywności fizycznej.

Cele szczegółowe

 1. Poprawa sprawności krążeniowo – oddechowej poprzez zwiększenie poziomu wysiłków o umiarkowanej i średniej intensywności (wysiłek tlenowy) – redukcja ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych.
 2. Zwiększenie siły gorsetu mięśniowego służące kształtowaniu prawidłowej postawy ciała – redukcja ryzyka rozwoju chorób narządu ruchu.
 3. Poprawa zdolności motorycznych poprzez zwiększenie poziomu ćwiczeń ogólnousprawniających – kształtowanie możliwości ruchowych oraz redukcja ryzyka urazów.
 4. Zwiększenie wiedzy dzieci na temat związku aktywności fizycznej ze zdrowiem – kształtowaniu postawy osobistej odpowiedzialności za zdrowie.

Wskaźniki i mierniki

Wskaźniki ilościowe i jakościowe:

 1. Odsetek dzieci uczestniczących w zajęciach FitKlasa
  (pomiar/źródło: dziennik zajęć GPE).
 2. Frekwencja uczestnictwa dzieci w zajęciach FitKlasa
  (pomiar/źródło: dziennik zajęć GPE).
 3. Analiza rozkładu opinii rodziców/opiekunów na temat zajęć FitKlasa.
  (pomiar/źródło: ankieta dla rodziców).
 4. Analiza rozkładu opinii dzieci na temat zajęć FitKlasa.
  (pomiar/źródło: ankieta dla dzieci).

Mierniki efektywności:

 1. Analiza i ocena kierunku i zakresu zmian tolerancji wysiłku u dzieci
  (pomiar: KPR Test, Beep Test).
 2. Analiza i ocena kierunku i zakresu zmian zdolności motorycznych u dzieci
  (pomiar: Test EuroFit +).

Grupa docelowa

Dzieci w wieku 6 – 9 lat, tj. uczniowie klas 0 – III gdańskich placówek oświatowych, bez przeciwwskazań medycznych do zajęć wychowania fizycznego.

Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia

GOPZ

dr Marek Jankowski

dr Aleksandra Niedzielska

mgr Piotr Paszkowski

 

Gdański Uniwersytet Medyczny

GUMed

dr Michał Brzeziński – GUMed

 

 

 

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu

AWFiS

dr hab. Tomasz Frołowicz

dr Małgorzata Pogorzelska

dr Monika Oponowska

mgr Joanna Klonowska

Wydział Rozwoju Społecznego Miasta Gdańska

WRS

Grzegorz Kryger

Bogumiła Bieniasz

Ambasadorzy

Ambasadorzy naukowi

Prof. dr hab. Józef Drabik

dr hab. prof. Waldemar Moska

Prof. dr hab. Marcin Gruchła

dr hab. Dominika Szalewska

 

Filmy

TRENINGI EDUKACJA
——————————— ———————————
FitKlasa – Trening nr 1

Warzywne Dziecko – odcinek 1 – FitEdukacja żywieniowa

FitKlasa – Trening nr 2

FitKlasaDrugie śniadanie w szkole – odcinek 2 – FitEdukacja żywieniowa

FitKlasa – Trening nr 3

Super Pobudka – mały trening

BOKS Kids vol.1

StepTest

Kontakt

Koordynator projektu: Piotr Paszkowski

piotr.paszkowski@opz.gdansk.pl