ZAPYTANIE O CENĘ

W celu określenia wartości zamówienia związanego z realizacją projektu pn. „Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy – program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna” przeprowadzane jest badanie rynku. Niniejsze zapytanie służy wyłącznie rozeznaniu rynku i złożenie oferty cenowej nie będzie wiązało się z potrzebą wykonania zlecenia ani podpisania umowy.

Prosimy o podanie ceny netto oraz brutto za wykonanie zadania, którego szczegóły podane są poniżej.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia, 80-397 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 61

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest hosting aplikacji internetowej służącej do obsługi projektu pn. „Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy – program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna” oraz utrzymaniu serwera DNS dla potrzeb domeny bezcukrzycy.gdansk.pl.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji: 01.01.2020 do 30.06.2023

IV. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ

Osobą upoważnioną do kontaktu w przedmiocie niniejszego zapytania jest pan Tomasz Kobus, tomasz.kobus@opz.gdansk.pl

V. ZŁOŻENIE PROPOZYCJI CENOWEJ

Uprzejmie prosimy o złożenie oferty cenowej (netto, brutto) na załączonym formularzu (załącznik nr 2) drogą mailową na adres: : bezcukrzycy@opz.gdansk.pl do 27.09.2019 do godz. 16:00.

VI. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – ZAPYTANIE O CENĘ_ZAŁĄCZNIK 1_OPZ__HOSTING

Załącznik nr 2 – ZAPYTANIE O CENĘ_ZAŁĄCZNIK 2_FROMULARZ CENOWY DO ZAPYTANIA O CENĘ_HOSTING