Gdańskie Centrum Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień (GOPZiPU), jednostka budżetowa Miasta Gdańska, zaprasza do złożenia oferty , której wartość szacunkowa wynosi poniżej 130 000 zł.

Przedmiotem zapytania jest dostawa 5 000 sztuk bidonów aluminiowych z grawerem do siedziby Zamawiającego do 10 grudnia 2021 r.

Szczegóły w załącznikach:

  1. ZAPYTANIE OFERTOWE
  2. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
  3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Dziękujemy za złożone oferty. Informujemy o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego – poniżej znajduje się protokół wyboru.

 

  1. Protokół z wyboru oferty